RSS Reset

Đại sứ quán Algeria tại Kuala Lumpur, Malaysia

Địa chỉ nhà: 5, Jalan Mesra, Tắt Jalan Damai, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia City: Kuala Lumpur Phone: (+60) 3 2148 8159, (+60) 3 2145 9604 Số fax: (+60) 3 2148 8154 E-mail: [email protected] Website: http://www.algerianembassy.org.my Map of...

Đại sứ quán Albania tại Kuala Lumpur, Malaysia

Địa chỉ nhà: Jalan P. Ramlee, Kuala Lumpur, 50250 Kuala Lumpur, Lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Malaysia City: Kuala Lumpur Phone: +60 3-2078 3829 Số fax: +60 3-2070 2285 E-mail: [email protected] Website: http://www.mfa.gov.al Location...

ĐSQ Việt Nam tại Kuala Lumpur, Malaysia

ĐỊA CHỈ NHÀ: 4, Persiaran Stonor, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-a CITY: Kuala Lumpur EMAIL: [email protected] FAX: + 60 3-2148 4534 ĐIỆN THOẠI: +60 3-2148 4036 TRANG MẠNG: http://www.mofa.gov.vn/vnemb.my Map...

Đại sứ quán Afghanistan tại Kuala Lumpur, Malaysia

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan tại Kuala Lumpur, Malaysia Address: 2Tầng thứ, Wisma Trung Quốc Phòng, 258 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia City: Kuala Lumpur Phone: 603-4256 9400 603-4253 4707 Số fax: +603-42566400 Trang mạng:...

Đại sứ quán Malaysia tại Ventianne, Lào

Đại sứ quán Malaysia tại Vientiane, Laos Address: 23 Singha đường, Ban Phonxay, PO Box 789, Viêng Chăn, Laos City: Ventianne Phone: 856-21-414205/06 Số fax: 856-21-414201 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/vientiane Email: [email protected],...

Lãnh sự quán Malaysia tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Malaysia, Ho Chi Minh City Address: 1208 Mê Linh Point Tower, Không. 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh City Phone: 84-28-3829 9023 Số fax: 84-28-3829 9027 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/hochiminh Email:...