RSS Reset

Đại sứ quán Andorran ở London, Vương quốc Anh

Địa chỉ nhà: 63 Westover Road, London SW18 2RF, United Kingdom City: London Phone: +44 (0)20 8874 4806 Số fax: +44 (0)20 8874 4806 E-mail: [email protected] Embassy of Andorra in London, United Kingdom runs an inclusive range of consular...

Algeria Lãnh sự quán ở London, Vương quốc Anh

Địa chỉ nhà: 5 Portal Way, London – W3 6RT – United Kingdom City: London Phone: +44 20 8752 1177 Số fax: +44 20 8752 8061 E-mail: [email protected] Website: https://www.algerian-consulate.org.uk Map of Algerian Consulate in...

Đại sứ quán Algeria tại London, Vương quốc Anh

Địa chỉ nhà: 1 – 3 Nhà đường Riding, London W1W 7DR, United Kingdom City: London Phone: +44 20 7299 7077 Số fax: +44 20 7299 7076 E-mail: [email protected] Website: http://www.algerianembassy.org.uk/ Embassy of Algeria in United...

Đại sứ quán Albania ở London, Vương quốc Anh

Địa chỉ nhà: 33 St. Ổ George, London SW1V 4DG, United Kingdom City: London Tel: +44 20 7828 8897 Số fax: +44 77 8562 8137 E-mail: [email protected] Website: http://www.ambasadat.gov.al/united-kingdom/en Map of Embassy of Albania...

ĐSQ Việt Nam tại London, Vương quốc Anh

ĐỊA CHỈ NHÀ: 12-14 Victoria Rd, Kensington, London W8 5RD, UK CITY: London PHONE: (+44) 20 7937 1912 SỐ FAX: (+44) 20 7565 3853 E-MAIL: [email protected] WEBSITE: http://www.vietnamembassy.org.uk/ Map Embassy of Vietnam in London,...

Đại sứ quán Afghanistan tại London, Vương quốc Anh

Đại sứ quán Afghanistan tại London, United Kingdom Address: 31 Princes Gate, London SW7 1QQ, United Kingdom City: London Phone: +44- (020) 75898891 Số fax: +44- (020) 7581 3452 Trang mạng: http://www.afghanistanembassy.org.uk Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Brazil tại London, Nước Anh

Đại sứ quán Brazil tại London, England Address: 32 Phố xanh, London W1K 7AT, United Kingdom City: London Phone: 020 7399 9000 Số fax: 020 7399 9100 Trang mạng: http://www.brazil.org.uk Email: [email protected]