Facebook RSS Reset

Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Lào

Tổng Lãnh sự quán S.R. của Việt Nam tại Savannakhet, Laos Address: 1 Thatluang đường, Viêng Chăn Savannakhet, Laos City: Savannakhet Phone: (856) 41 212418 Số fax: (856) 20 5541259 E-mail: [email protected] Website: http://www.vietnamconsulate-savanakhet.org/en/ About...

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Lào

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Laos ADDRESS427-428, Đó Village BoSot, Luang Prabang, Laos CITYLuang Prabang [email protected],[email protected] FAX(+856) (71) 254 746 ĐIỆN THOẠI(+856) (71) 254 748 About Vietnamese Consulate...
ĐSQ Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

ĐSQ Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn, Laos Address: Không 85 23 Singha đường, Ban Phonxay, Quận Saysettha, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: (856-21) 413 400 Số fax: (856-21) 416 720 E-mail: [email protected] Hours Open: 8:30-11:30LÀ, 1:30-5:30PM About...

Đại sứ quán Australia tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Australia tại Viêng Chăn, Laos Address: Km4, Thadeua đường, Watnak Village, Quận Sisattanak, Viêng Chăn, Lào P.D.R. thành phố: Vientiane Phone: +856 21 353800 Số fax: +856 21 353801 Trang mạng: http://www.laos.embassy.gov.au/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Viêng Chăn, Lào

la Mỹ. Đại sứ quán tại Vientiane, Laos Address: 19 Rue Bartholonie, Thất Đạm Đường, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: (856-21) 267000 Số fax: (856-21) 267190 Trang mạng: http://usembassy.state.gov

Thái Lãnh sự quán ở quận Khanthabouly, Lào

Consulate of Thailand in Laos Address: tỉnh Savannakhet, Laos City: Khanthabouly District Phone: +856-41 212-373 / +856-41 212-445 Số fax: +856-41 212-370 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Thái Lan tại Viêng Chăn, Lào

Embassy of Thailand in Laos Royal Thai Embassy Address: Avenue Kaysone Phomvihane, Quận Saysettha, Vientiane .P.O. Cái hộp 128 Phòng lãnh sự, sự hối hận 23 Singha, Quận Saysettha,Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: (856-21) 214-581-2 Số fax:...

Đại sứ quán Thụy Điển tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Thụy Điển tại Viêng Chăn, Laos Address: Sokpaluang đường, Quartier Wat Nak, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: +856 (21) 315003 Số fax: +856 (21) 315001 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 9 đến 11.30...

Đại sứ quán Singapore tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Singapore tại Viêng Chăn, Laos Address: Thadeua đường, KM 3, Đơn vị 4, Watnak Village, Quận Sisattanak, Viêng Chăn, Lao PDR City: Vientiane Phone: +856 21 353939 Số fax: +856 21 353938 Trang mạng: http://www.mfa.gov.sg/vientiane Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Nga tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Nga ở Vientiane, Laos Address: quý Thaphalanxay, km 4, Thadeua Str., Viêng Chăn, B.P. 490, Laos City: Vientiane Phone: +856 21 312-219, 312-222 Số fax: +856 21 312-210 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Philippines tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Philippines tại Viêng Chăn, Laos Address: Ban Saphanthong Kang, Quận Sisattanak, Viêng Chăn, LAO PDR City: Vientiane Phone: (85621) 452-490/ 491 Số fax: (85621) 452-493 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Myanmar tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Liên bang Myanmar tại Viêng Chăn, Laos Address: Ban Thong Kang, P.O. Box Không. 11, đôi khi Palaung, P.O. Box Không. 11, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: (856) (21) 314910, 314911 Số fax: (856) (21) 314913 E-mail: [email protected], [email protected]

Đại sứ quán Malaysia tại Ventianne, Lào

Đại sứ quán Malaysia tại Vientiane, Laos Address: 23 Singha đường, Ban Phonxay, PO Box 789, Viêng Chăn, Laos City: Ventianne Phone: 856-21-414205/06 Số fax: 856-21-414201 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/vientiane Email: [email protected],...

Đại sứ quán Nhật Bản tại Vientiane, Lào

Đại sứ quán Nhật Bản tại Vientiane, Laos Address: đường Sisangvone, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: + 856 21 41 4400-3 Số fax: + 856 21 414 406 Trang mạng: http://www.la.emb-japan.go.jp/en/embassy/embassy.htm Office Hours: 08:30 – 12:00, 13:30...

Đại sứ quán Indonesia tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Indonesia tại Viêng Chăn, Laos Address: Kaysone phom Angry Avenue, PO Box 277, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: +856-21 413 909, +856-21 413 910 Số fax: (856-21) 214-828 Trang mạng: http://www.kemlu.go.id/vientiane/Pages/default.aspx?l=id Email:...

Đại sứ quán Ấn Độ tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Ấn Độ tại Viêng Chăn, Laos Address: 002, Ban Wat-con trai, Thadeua đường, KM 3, Quận Sisattanak, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: 00-856-21-352301-04 Số fax: 00-856-21-352300 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Đức tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Đức tại Viêng Chăn, Laos Address: Rue Sokpalouang 26, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: 856 21 31 21 10 Số fax: 856 21 31 43 22 Trang mạng: http://– E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Pháp tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Pháp tại Viêng Chăn, Laos Address: Avenue Sethathirat, Viêng Chăn, BP 6, Laos City: Vientiane Phone: 856 21 21 52 53 Số fax: 856 21 21 52 50 Trang mạng: http://www.ambafrance-laos.org/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Cuba tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Cuba tại Viêng Chăn, Laos Address: Bourichanne đường, Làng kinh dị No.422, Xaysetha, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: (856) 21453813 Số fax: (856) 21453814 Trang mạng: http://www.cubadiplomatica.cu/laos Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Viêng Chăn, Lào

Embassy of China in Vientiane, Laos Address: Wat Nak đường, Sisttnk, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: +856-21-315100 Số fax: +856-21-315104 E-mail: [email protected]