RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Sĩ ở Klagenfurt, Áo

Consulate of Switzerland in Austria Address: Pierlstrasse 33 thành phố: Klagenfurt Phone: (+43-423) 22340 Số fax: (+43-423) 22340 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Klagenfurt Address: St. Veiter nhẫn 43, 9020 Klagenfurt, Austria City: Klagenfurt Phone: +43 (0)463 58 58 102 Số fax: +43 (0)463 59 69 19 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 10 là. đến 12 buổi trưa

Lãnh sự quán Slovenia ở Klagenfurt, Áo

Consulate of Slovenia in Austria Address: Radetzkystrabe 26 thành phố: Klagenfurt Phone: +43-463-54605 Số fax: +43-463-509-562 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Hà Lan tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán Hà Lan tại Klagenfurt, Austria Address: Schloss 1, A-9040 WOLFSBERG City: Klagenfurt Phone: +43 (0)4352 – 23 65 22 Số fax: +43 (0)4352 – 23 65 21 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 08:00-12:00

Lãnh sự quán Ba Lan tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Klagenfurt, Austria Address: Koschatstrasse 7, Klagenfurt 9020, Austria City: Klagenfurt Phone: (+43 / (0) 463) 55 553 hoặc là 0664 124 75 58 hoặc Ba Lan – 0644 578 37 03 ) 423) 92 158 Số fax: (00-434-23)...

Philippines Lãnh sự quán tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán Philippines tại Klagenfurt, Austria Address: Kaufmanngasse 5/11, 9020 Klagenfurt City: Klagenfurt Phone: (+43) (463) 57558 Số fax: (+43) (463) 5755811 E-mail: [email protected] Office Hours: Mon-Thu: 09.00 – 12.00 and...

Lãnh sự quán Ý tại Klagenfurt, Áo

Honorary Consulate of Italy in Austria Address: ST. VEITER RING 43, 3đàn piano 9020 thành phố: Klagenfurt Phone: +43.463.513.055 Số fax: +43.463.513.246 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Chile tại Klagenfurt, Áo

Honorary Consulate of Chile in Klagenfurt Address: Bahnhofsstrasse 26 / V, A-9020 Klagenfurt City: Klagenfurt Phone: 43-0463-5133423 Số fax: 43-0463- 51342317

Séc Lãnh sự quán tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc tại Klagenfurt, Austria Address: Pierlstrasse 33, 9020 Klagenfurt, Austria City: Klagenfurt Phone: 0043463/57480 Số fax: 0043463/55365 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ Hai và Thứ Tư:...