Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Uzbekistan ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Uzbekistan ở Kabul, Afghanistan Address: EP Kabul, Tướng Akbar Khan, 13th Street, 3hàng thứ, nhà ở 14 thành phố: Kabul Phone: +93-20-2300124 Số fax: +93.20.230.0124

Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan

la Mỹ. Đại sứ quán ở Kabul, Afghanistan Address: Các Masoud Đường Great, chấp thuận, Afghanistan City: Kabul Phone: (00 93) (0)700-10-8001 Số fax: (00 93) (0)700-108-564 hoặc là (0)202-300-546 Trang mạng: http://kabul.usembassy.gov Email: [email protected],...

Đại sứ quán Anh ở Kabul, Afghanistan

British Embassy in Kabul Afghanistan Address: 15th Street, Roundabout Wazir Akbar Khan, PO Box 334 thành phố: Kabul Phone: (93) (0) 700 102 000 (Tổng đài) Số fax: (93) (0) 700 102 250 (Sự quản lý) Trang mạng: http://ukinafghanistan.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/contact-us/ Email:...

Đại sứ quán Emirati ở Kabul, Afghanistan

Embassy of the United Arab Emirates Address: Venom là Zenbk Talai, chấp thuận, Afghanistan City: Kabul Phone: +9320 2102389 Số fax: +9320 2104575 E-mail: [email protected] Office Hours: Giờ làm việc: 8:00 đến 15:00 Ngày làm việc: Saturday...

Đại sứ quán Turkmen ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Turkmenistan ở Kabul, Afghanistan Address: nhà ở 280, đường phố 13, đường nhỏ 3, Wazir Akbar Khan, Kabul City: Kabul Phone: 93 (0) 20 230 0541

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Kabul, Afghanistan

Embassy of Turkey in Afghanistan Address: Shah Mahmoud Ghazi Khan Street No.134 City: Kabul Phone: +873-1740372

Đại sứ quán Tajikistan ở Kabul, Afghanistan

Embassy of Tajikistan in Afghanistan Address: đường phố tướng Akbarkhon 10, bằng phẳng 3 thành phố: Kabul Phone: +93-20230-0392 Số fax: +93-210-1080 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Thụy Điển ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Thụy Điển ở Kabul, Afghanistan Address: Phần Phát triển Hợp tác, nhà ở 70, đường nhỏ 1, đường phố 15, Wazir Akbar Khan, chấp thuận, Afghanistan City: Kabul Phone: +93 (0)20 210 49 12 Số fax: +93 (0)20 210 49 12 E-mail: [email protected] Office...

Đại sứ quán Hàn Quốc ở Kabul, Afghanistan

Embassy of the Republic of Korea to the Islamic Republic of Afghanistan Address: Wazir Akbar Khan, đường số. 10, nhà Không. 34 thành phố: Kabul Phone: +93-20-210-2481 Số fax: – 93-20-210-2725 Trang mạng: http://afg.mofat.go.kr/eng/as/afg/mission/greetings/index.jsp Email:...

Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan Address: Dar-ul-Aman đường, Ayub Khan Mena, chấp thuận, Islamic Republic of Afghanistan City: Kabul Phone: +93 20 250-01-77; +93 20 250-02-55 Số fax: +873 762-743-497 tấn 334-49-59;93 20 250-0044 Trang mạng: http://www.russianembassy.net/iservice.nsf/ Email:...

Đại sứ quán Ba Lan tại Kabul, Afghanistan

Polish Embassy in the Islamic Republic of Afghanistan Address: Maghzan đường, Kharte Seh, Kabul City: Kabul Phone: +93 796 554 372 Số fax: +35542233364 Trang mạng: http://www.kabul.polemb.net Email: [email protected] [email protected]

Đại sứ quán Pakistan ở Kabul, Afghanistan

Embassy of the Islamic Republic of Pakistan Address: nhà Không. 10 Đường, Watt đường Najat, Wazir Akbar Khan City: Kabul Phone: (+93-20) 2300911-13 Số fax: (+93-20) 2300912 Trang mạng: http://www.mofa.gov.pk/afghanistan/ Email: [email protected].

Đại sứ quán Na Uy ở Kabul, Afghanistan

Royal Norwegian Embassy in Kabul Address: Wazir Akbar Khan, đường phố 15, đường nhỏ 4 thành phố: Kabul Phone: +47-2224-0313 hoặc là 2224-0314; địa phương – +93 (0) 701 105 000 Số fax: +93 (0) 701 105 090 Trang mạng: http://www.norway.org.af/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Kiwi ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán New Zealand, Kabul Address: 15thứ St. Roundabout,, Wazir Akbar Khan City: Kabul Phone: +93 700 102 000 ext 2376 Trang mạng: http://www.mfat.govt.nz/Embassies/1-NZ-representatives-overseas/0-embassies-list.php Email: [email protected] Details:...

Đại sứ quán Hà Lan ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Hà Lan ở Kabul, Afghanistan Address: Đường phố của Bộ Nội vụ, Malalai Watt, chấp thuận, Afghanistan, Shar-e Naw City: Kabul Phone: +93 (0) 700 286 641 Số fax: – Trang mạng: http://afghanistan.nlembassy.org/the_embassy Email:...

Đại sứ quán Lithuania ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Lithuania ở Kabul, Afghanistan Address: nhà ở 2, đường phố 1, East Wazir Akbar Khan City: Kabul Phone: +93 799 740521 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Ý tại Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Italia tại Kabul, Afghanistan Address: Great Massoud Road City: Kabul Phone: (+93) 20 21 03 144, (+93) 20 21 03 844 Số fax: (+39) 06 46 91 35 60 Trang mạng: http://www.ambkabul.esteri.it Email: [email protected], [email protected]

Đại sứ quán Iran tại Kabul, Afghanistan

Embassy of Iran in Afghanistan Address: Shir Pur SQ . Chia sẻ Bây giờ Ave., Đông Kabul, Afghanistan City: Kabul Phone: 0093-2101391 – 5 Số fax: 0093-2101397 E-mail: [email protected] Office Hours: Ngày làm việc: Saturday to Thursday...

Đại sứ quán Indonesia ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Indonesia ở Kabul, Afghanistan Address: Đường nội thất Bộ, Shah-re-Naw, (PO. Cái hộp 532), chấp thuận, Afghanistan City: Kabul Phone: (93-20) 220-1066 Số fax: (93-20) 220-1735 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Ấn Độ ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Ấn Độ ở Kabul, Afghanistan Address: Malalai Wat, Shahre-Nau City: Kabul Phone: 00-93-20-2200185 Số fax: 00-93-23794460 Trang mạng: http://meakabul.nic.in/ Email: [email protected]