RSS Reset

Thái Lãnh sự quán tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Thái Lan tại Innsbruck, Austria Addres: Boznerplatz 2 thành phố: Innsbruck Phone: (+43) (512) 58 04 61 Số fax: (+43) (512) 57 72 50 Giờ hành chính: 08.30 – 12.30 và 14.00 – 18.00

Lãnh sự quán Thụy Sĩ ở Innsbruck, Áo

Consulate of Switzerland in Austria Address: c kế hoạch ATP / o- und BETEILIGUNGS-AG, Heiliggeiststrae 16 thành phố: Innsbruck Phone: (43-512) 5370 1500 Số fax: (43-512) 5370 1100 Giờ hành chính: Thời gian làm việc được hẹn trước

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Innsbruck Address: Andreas Hofer--Strasse 43, 6020 Innsbruck, Austria City: Innsbruck Phone: +43 (0)512 57 18 71 Số fax: +43 (0)512 57 98 65 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 12 buổi trưa

Lãnh sự quán Nam Phi tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán danh dự Nam Phi tại Innsbruck, Austria Address: Leopoldstr 53. A-6010 Innsbruck City: Innsbruck Phone: + 43 512 594 16 Số fax: + 43 512 594 1622 E-mail: [email protected].at

Lãnh sự quán Slovenia ở Innsbruck, Áo

Consulate of Slovenia in Austria Address: Zeughausgasse 7 6020 thành phố: Innsbruck Phone: +43-512-588-361 Số fax: +43-512-588-362

Lãnh sự quán Peru tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán cho Cộng hòa Innsbruck, Austria Address: Palais Hauser Boznerplatz 4, 6020 thành phố: Innsbruck Phone: (+43-512) 284556 Số fax: (+43-512) 272881 E-mail: [email protected] Office Hours: Mon-Thu: 09.00 – 12.00

Slovak Lãnh sự quán tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Slovakia tại Innsbruck, Austria Address: Maria – Theresien – Strabe 38, 6020 thành phố: Innsbruck Phone: (43-512) 24444, 12 Số fax: (43-512) 24444, 44 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Pakistan ở Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Pakistan ở Innsbruck, Austria Address: Meinhardstrasse 9 Lên trên W9 / 1, A-6020 Innsbruck City: Innsbruck Phone: 0043-5212-200167 Số fax: 0043-5212-200130 Trang mạng: http://www.mofa.gov.pk/austria Email: [email protected],...

Lãnh sự quán Na Uy tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Na Uy Hoàng gia ở Innsbruck, Austria Address: Langer đường 11 (Ngân hàng Tyrol và Vorarlberg) 6020 thành phố: Innsbruck Phone: +43 (0) 505-333-1001 +43-512-505-333 Số fax: +43 (0) 505-333-1011 Trang mạng: http://www.norwegen.or.at Details: lãnh sự:...

Lãnh sự quán Senegal ở Innsbruck, Áo

Honorary Consulate General of Senegal Address: Kohlstattgasse 3, 6020 Innsbruck City: Innsbruck Phone: (+43-512) 588957 Số fax: (+43-512) 588957 Giờ hành chính: Giờ hành chính 10.00 – 12.00

Lãnh sự quán Hà Lan tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Hà Lan tại Innsbruck, Austria Address: Salurnerstrasse 1. A-6020 INNSBRUCK. Austria City: Innsbruck Phone: +43 (0)512 – 58 74 92 Số fax: +43 (0)512 – 58 74 92 Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 09:00-12:00

Lãnh sự quán Ba Lan tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Innsbruck, Austria Address: Valiergasse 60, A-6020, Innsbruck, Austria City: Innsbruck Phone: (00-43-512) 277-684-60 24 Số fax: (00-43-512) 277-684-20 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected]

Lãnh Croatia ở Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán nước Cộng hòa Croatia ở Innsbruck, Austria Address: Obermarktstrasse 48, A-6419 Telfts – Tirol, Austria City: Innsbruck Phone: 0043 5262 6903 204 Số fax: 0043 5262 6903 210 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Bỉ tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Bỉ ở Innsbruck, Austria Address: Andreas Hofer Strasse 1, Một – 6020 Innsbruck, AUSTRIA City: Innsbruck Phone: + (43) (512) 58.93.44 Số fax: + (43) (512) 57.95.64 E-mail: [email protected]

Séc Lãnh sự quán tại Innsbruck, Áo

Honorary Consulate of the Czech Republic in AUSTRIA Address: Khách sạn Grauer Bar, Universitatstr. 7, 6020 Innsbruck, Austria City: Innsbruck Phone: 0043/699/19005403 Số fax: 0043/512/205703999 Giờ hành chính: thứ hai, Thứ sáu, Thứ tư 16.00 –...