RSS Reset

Tổng lãnh sự quán Angola tại Hồng Kông, Trung Quốc

Tổng lãnh sự quán Angola tại Hồng Kông, China Address: Đồng phục công sở 1710-18, 17/F, Trung tâm On Thủy, 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hồng Kông, China Phone: (+852) 3798 3888 Số fax: (+852) 3101 0873 E-mail: [email protected] Website:...

Lãnh sự quán Albania ở Hồng Kông, Trung Quốc

Địa chỉ nhà: 23 sàn nhà, Admiralty Center Tower II , 18 Harcourt đường Admiralty Hồng Kông, Hong Kong Phone: (+852) 2867 1362 Số fax: (+852) 2121 0131 E-mail: [email protected] Website: http://www.protocol.gov.hk/eng/consular/europe/albania.htm Map...

Afghanistan Lãnh sự quán tại Hồng Kông, Trung Quốc

ĐỊA CHỈ NHÀ: Phòng 4007, Xây dựng Tài nguyên Trung Quốc , 26 Harbour Road, Wanchai , Hồng Kông, China PHONE: (+852) 2827 4278,9 SỐ FAX: (+852) 2827 1916 E-MAIL: [email protected] Afghani Consulate in Hong Kong runs an inclusive range of consular services...

Lãnh Litva ở Hồng Kông, Hồng Kông

Lãnh sự quán Lithuania ở Hồng Kông, Hong Kong Address: Phòng 1101-1104, 11/F Trung tâm Thương Mại Hàng Bông, 28, Thượng Hải đường, Jordon, Kowloon City: Hong Kong Phone: 27226888