Facebook RSS Reset

Quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA CHỈ NHÀ: 13-17 Nguyễn Huệ, Huyện 1, Ho Chi Minh City CITY: Ho Chi Minh City EMAIL: [email protected] FAX: (84-28) 3822 5316 ĐIỆN THOẠI: (84-28) 3822 5314 TRANG MẠNG: http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/ Map Consulate-General of Japan...

Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA CHỈ NHÀ: Không. 41, Phung Khac Khoan,, Thành phố Hồ Chí Minh, S.R.Vietnam CITY: Ho Chi Minh City EMAIL: [email protected] FAX: (848) 8222773 ĐIỆN THOẠI: (848) 829 2751 Bản đồ của Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam About Cambodian Consulate...

Lãnh sự quán Phần Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Phần Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 203 Đồng Khởi, bộ #206, 1Thành phố st Quận Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Email: [email protected] Fax: (84) 8 8 234 436 Điện thoại: (84) 8 8272 029 About Honorary...

Lãnh sự quán Iceland tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Consulate of Iceland in Vietnam Address: 80 Nguyen Dinh Chieu, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (88) 274 462 Số fax: (88) 274 461 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 55-Nguyen Dinh Chieu Street, Huyện 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (+84) 8-38237047 Số fax: (+84) 8-9307495 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, Vietnam Address: 50, Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (84-4) 825-6316, 825-3353, 825-7969 Số fax: (84-4) 825-9274 Trang mạng: http://www.indonesia-hanoi.org.vn Email: [email protected]

Lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 18, Phung Khac Khoan Street, Quận. 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: 84-8) 825-1888, 825-1889 Số fax: (84-8) 829-9493 E-mail: [email protected]

Lào hoặc Lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 93 Pasteur St., Quận l, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (+84 8) 829-7667hoặc là 829-9275 Số fax: (+84 8) 829-9272

Lãnh sự quán Malaysia tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Malaysia, Ho Chi Minh City Address: 1208 Mê Linh Point Tower, Không. 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh City Phone: 84-28-3829 9023 Số fax: 84-28-3829 9027 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/hochiminh Email:...

Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: Tháp Sài Gòn, bộ 901, 29 Lê Duẩn, Huyện 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: +84 8 8235932/33 Số fax: +84 8 8235934 hoặc là +84 8 8241402 Trang mạng:...

Lãnh sự quán Na Uy tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoàng gia Na Uy Lãnh sự quán, Hồ Chí Minh, Vietnam Address: Somerset Chancellor Court, 5Tầng, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai Street, Huyện 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: +84 8 3822 1696 Số fax: +84 8 3827 2696 Trang mạng: http://www.norway.org.vn/Embassy/Consulate-HCMC/ Email:...

Philippines Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 40-5 Pham Viet Chanh St., khu vực 19, Binh Thanh District, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, – thành phố: Ho Chi Minh Email: [email protected] Fax: +84 8 3518...

Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội, Vietnam Address: Không. 41 & 43 Đường Trần Phú, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: + 84-24-38489168 (dòng chính) Số fax: + 84-24-38489178 Trang mạng: http://www.mfa.gov.sg/hanoi Email: [email protected] ...

Lãnh sự quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: Trung tâm Sài Gòn, Cấp độ 8, 65 Đạo luật Boulevard, Huyện 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh City Phone: (84-28) 3822 5174 Số fax: (84-28) 3914 2938 Trang mạng: http://www.mfa.gov.sg/hochiminhcity ...

Lãnh sự quán Thụy Điển tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Ho Chi Minh-staden Address: 8A / 11D1 Thái Văn Lung, 5Tầng, Huyện 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam City: Ho Chi Minh Phone: +84 (8) 823 68 00-2 Số fax: +84 (8) 823 68 17 Trang mạng: http://www.sweden.gov.se/sb/d/5616/a/20794/l/en/pd/5616 Email:...

Lãnh sự quán Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 336 Nguyễn Tri Phương St., Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh City Phone: (+84-28) 3834 6249 Số fax: (+84-28) 3834-6260 E-mail: [email protected] Website:...

Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 4 Lê Duẩn, Huyện 1, Ho Chi Minh City Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: + 84-8-3520-4200 Số fax: +84-8-3520-4244 Trang mạng: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact.html Email:...

Lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: Không. 45, Phung Khac Khoan, Q 1,, Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (848) 08 829 7350 Số fax: (848) 08 829 5293 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Consulate General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh Address: 126 Nguyen Dinh Chieu – Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (0084 8) 38 29 19 67 Số fax: (0084 8) 38 23 19 19 Trang mạng: http://www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de/ Email:...

Đại sứ quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 27 Nguyen Thi Minh Khai, BP 307 – Q. 1 – Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: [84] (8) 35 20 68 00 Số fax: [84] (8) 35 20 68 19 Trang mạng: http://www.consulfrance-hcm.org/ Email:...