RSS Reset

Lãnh sự quán Albania ở Graz, Áo

ĐỊA CHỈ NHÀ: Đường Gössendorf Pangraz Fox 23, 8071 Gössendorf, Austria PHONE: (+43) (664) 17 49 156 SỐ FAX: (+43) (3135) 460 29 E-MAIL: [email protected] About Albanian Consulate General in Graz, Austria Albanian Consulate in Graz...

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Graz, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Graz Address: Sparkassenplatz 4 (5.cổ phần), 8010 Graz, Austria City: Graz Phone: +43 (0)5 0100 350 40 Số fax: +43 (0)5 0100 935 040 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 12...

Lãnh sự quán Hàn Quốc ở Graz, Áo

Lãnh sự quán Hàn Quốc ở Graz, Austria Address: Hans-List-Platz 1, 8020 thành phố: Graz Phone: +43-316-715-455 Số fax: +43-316-787-7700 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Nam Phi tại Graz, Áo

Lãnh sự quán danh dự Nam Phi tại Graz, Austria Address: Villefortgasse 13 / II, A-8020 Graz City: Graz Phone: 09 43 316 32 548 Số fax: 09 43 316 32 548 E-mail: [email protected], [email protected] Details:...

Lãnh sự quán Slovenia ở Graz, Áo

Consulate of Slovenia in Austria Address: Stempfergasse 3 8010 thành phố: Graz Phone: +43-316-807-6551 Số fax: +43-316-807-6539

Lãnh sự quán Na Uy ở Graz, Áo

Royal Norwegian Consulate in Graz Address: Amundsengasse 9 Một. 8010 thành phố: Graz Phone: +43 (0) 316-325-073-0 Số fax: +43 (0) 316-325-073-3 Trang mạng: http://www.norwegen.or.at/ Email: [email protected] Details: lãnh sự: Tiến sĩ. Heinz Scheidbach

Lãnh sự quán Serbia ở Graz, Áo

Serbia Lãnh sự quán , Austria Address: Merangasse 55. 8010 thành phố: Graz Phone: +43-316-323180 / +43-316-323181 Số fax: +43-316-326303 E-mail: [email protected] Office Hours: Môn, Tuệ, Thu, fre: 09.00 – 13.00 Thứ Tư: 17.00 – 20.00

Lãnh sự quán Hà Lan tại Graz, Áo

Lãnh sự quán Hà Lan tại Graz, Austria Address: Lastenstrasse 11,A-8020 Graz City: Graz Phone: +43 (0)316 – 71 15 65 Số fax: +43 (0)316 – 784 43 44 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 10:00-12:00

Lãnh sự quán Ba Lan tại Graz, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Graz, Austria Address: Joanneumring 18/3, A-8010 Graz, Austria City: Graz Phone: (00-433-16) 33-82-51 24 giờ hỗ trợ (00-43) 699-104-85-279 Số fax: (00-433-16) 33-82-51-15 Trang mạng: http://- E-mail:...

Lãnh sự quán Ý tại Graz, Áo

Honorary Consulate of Italy in Austria Address: St. Peter HauptstrasseKhách 141 thành phố: Graz Phone: +43.316.425.000 Số fax: +43.316.4250.0070 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Đức tại Graz, Áo

Honorary Consulate General of Germany in Graz Address: Statteggerstr. 18, 8045 Graz. thành phố: Graz Phone: (0043 316) 69 49 70 Số fax: (0043 316) 690 24 25 E-mail: [email protected]

Lãnh Croatia ở Graz, Áo

Lãnh sự quán nước Cộng hòa Croatia ở Graz, Austria Address: Joaneumring 18 / III, A-8010 Graz, Austria City: Graz Phone: 0043 316 33 82 50 Số fax: 0043 316 33 82 50 – 14

Lãnh sự quán Estonia ở Graz, Áo

Lãnh sự danh dự của Estonia ở Styria và Carinthia, Austria Address: 3., Wastlergasse 11. 8010 Graz. Austria City: Graz Phone: +43 (0) 316 381 925 Số fax: +43 (0) 316 381 925 E-mail: [email protected] Details: khu vực hoạt động: Federal States...

Lãnh sự quán Bỉ tại Graz, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Bỉ ở Graz, Austria Address: Keplerstrasse, 105, Một 8020 Graz City: Graz Phone: + (43) (316) 76.76.76 – 14 Số fax: + (43) (316) 76.76.76 – 13 E-mail: [email protected]

Séc Lãnh sự quán ở Graz, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc ở Graz, Austria Address: Bahnhofgurtel 59, 8020 Graz, Austria City: Graz Phone: 0043316/6070200 Số fax: 0043316/6070202 E-mail: [email protected] Office Hours: Giờ hành chính: thứ hai, thứ ba 13.00 –...