RSS Reset

Lãnh sự quán Angola tại Munich, nước Đức

Lãnh sự quán Angola tại Munich, Germany Address: Ismaninger Strasse 102, 81675 Munich, Germany City: Munich Phone: (+49) 89 99 72 75 20 Số fax: (+49) 89 99 72 75 99 E-mail: [email protected] Consulate of Angola in Munich, Germany runs an...

Lãnh sự quán Angola tại Bremen, nước Đức

Lãnh sự quán Angola tại Bremen, Germany Address: Insterburger Strasse 5, 28207 Bremen , Germany City: Bremen Phone: (+49) 421 51 70 99 29 Số fax: (+49) 421 51 70 99 21 E-mail: [email protected] Consulate of Angola in Bremen, Germany runs an...

Lãnh sự quán Angola tại Frankfurt, nước Đức

Consulate General of Angola in Frankfurt am Main, Germany Address: Lyon đường 34, 6tầng, 60528 Frankfurt am Main , Germany City: Frankfurt Phone: +49 69 6605378-0 / +49 69 66053780 Số fax: +49 69 6605378-10 E-mail: [email protected] Website:...

Lãnh sự quán Angola tại Berlin, nước Đức

Lãnh sự quán Angola tại Berlin, Germany Address: Wallstr.58 – 10179, Berlin, Germany City: Berlin Phone: (4930) 240 89 70 Số fax: (49 30) 240 89 71 – 2 E-mail: [email protected] Consulate of Angola in Germany runs an inclusive...

Đại sứ quán Angola tại Berlin, nước Đức

Embass của Angola ở Berlin, Germeny Address: Wallstrasse 58, 10179 Berlin, Germany City: Berlin Phone: (+49) 30 2408 9755/20 Số fax: (+49) 30 24 08 97 12 E-mail: [email protected] Website: http://www.botschaftangola.de/ Map of Angolan...

Tổng lãnh sự quán Algeria tại Bonn, nước Đức

Địa chỉ nhà: Rheinallee 32-34, Bonn 53173, Germany City: Bonn Phone: (+49) 228 94 37 60 Số fax: (+49) 228 3 69 86 61 Consulate of Algeria in Germany runs an inclusive range of consular services to local, Algeria, và công dân quốc tế tại Đức. The...

Đại sứ quán Algeria tại Berlin, nước Đức

Địa chỉ nhà: Görschstraße 45/46, 13187 Berlin, Germany City: Berlin Phone: +49 30 43 3770 Số fax: +49 30 43 48 09 8716 E-mail: [email protected] Website: http://www.algerische-botschaft.de Map of Algerian Embassy in Berlin, Germany Embassy...

Lãnh sự quán Albania ở Hamburg, nước Đức

Địa chỉ nhà: trên Eichenrehmen 7, Hamburg 22359, Germany Phone: (+49) 40 18 11 05 64 Số fax: (+49) 40 18 11 05 64 E-mail: [email protected] Albanian Embassy in Germany runs an inclusive range of consular services to local, Albania,...

Tổng lãnh sự quán Albania ở Munich, nước Đức

Địa chỉ nhà: Goethestrasse 16, 82110 germering, Munich, Germany Phone: (+49) 89 80 07 64 83,(+49) 0171-33 50 913 Lãnh sự quán Albania ở Đức chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Albania, và công dân quốc tế tại Đức. The...

Đại sứ quán Albania ở Berlin, nước Đức

Địa chỉ nhà: Friedrichstraße 231, 10969 Berlin, Germany City: Berlin Phone: +49 30 2593040 Số fax: +49 30 259318 E-mail: [email protected],[email protected] Website: http://ambasadat.gov.al/germany/ Map of Embassy of Albania in...

Afghanistan Lãnh sự quán tại Munich, nước Đức

ĐỊA CHỈ NHÀ: Bắc Münchner Str. 12, 82031 Grünwald, Germany PHONE+49 89 121994444 FAX + 49 89 121 99 4445 [email protected] WEBSITEhttp://www.afghanconsulate-munich.com/ Map of Consulate General of Afghanistan in Munich,...

Afghanistan Lãnh sự quán ở Bonn, nước Đức

ĐỊA CHỈ NHÀ: Liebfrauenweg 1A, 53125 Bonn, Germany PHONE+49 228 251 927 FAX + 49 228 255 310 [email protected],[email protected] WEBSITEhttp://www.afghanconsulate-bonn.com/ Map Consulate General of Afghanistan in Bonn, Germany Afghani...

Việt Nam Lãnh sự quán tại FRANKFURT, NƯỚC ĐỨC

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, GERMANY SIESMAYERSTR.10, 60323 Frankfurt / M, GERMANY Phone: (00- 49 – 69) 7 Số fax: (00- 49 – 69) 7 E-mail: [email protected] [email protected] This...

Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, NƯỚC ĐỨC

Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, GERMANY Elsenstrasse 3, Treptow, 12435 Berlin, GERMANY Phone: (4930) 5363 010 Số fax: (4930) 5363 020 E-mail: [email protected] Hours: mở ngày nay · 9AM-12:30PM, 1:30–5PM This map displays...

Đại sứ quán Afghanistan tại Berlin, nước Đức

Đại sứ quán Afghanistan tại Berlin, Germany Address: Wilhelmstrasse 65 D, 10117 thành phố: Berlin Phone: (+49-30)224 87229 Số fax: (+49-30) 229 1510 E-mail: [email protected] Details: đại sứ: ANH TA. Tiến sĩ. Abdulrahman Ashraf

Đại sứ quán Đức tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Đức tại Viêng Chăn, Laos Address: Rue Sokpalouang 26, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: 856 21 31 21 10 Số fax: 856 21 31 43 22 Trang mạng: http://– E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Consulate General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh Address: 126 Nguyen Dinh Chieu – Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (0084 8) 38 29 19 67 Số fax: (0084 8) 38 23 19 19 Trang mạng: http://www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de/ Email:...

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Vietnam Address: 29, Tran Phu, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (0084 4) 38 43 02 45, 38 43 02 46, 38 45 38 36, 38 45 38 37 Số fax: 84 4 845 38 38 Trang mạng: http://www.hanoi.diplo.de/ Email: [email protected]