RSS Reset

Đại sứ quán Đức tại Manama, Bahrain

Embassy of Germany in Bahrain Address: Jeannot Building, Sh. Hamad Causeway, Xây dựng Không. 668, Diện tích ngoại giao 317, Manama P.O. Cái hộp 10306, Manama, Bahrain. thành phố: Manama Phone: (00973) 17 53 02 10 Số fax: (00973) 17 53 62 82 E-mail: [email protected]