RSS Reset

Đại sứ quán Đức tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Đức tại Luanda, Angola Address: Caixa bưu chính 12 95 đại lộ 4 của Fevreiro, 120 Luanda, Angola City: Luanda Phone: (+244) (222) 33 47 73/ 33 45 16/39 92 69 Số fax: (+244) (222) 37 25 51 Trang mạng: http://www.luanda.diplo.de