RSS Reset

Đại sứ quán Đức tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Đức tại Dhaka, Bangladesh Address: Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức, 178, Gulshan Avenue, Dhaka – 1212, Bangladesh City: Dhaka Phone: 008802 – 885 35 21 – 24 Số fax: 008802 – 885 35 28 Trang mạng: http://www.dhaka.diplo.de/Vertretung/dhaka/en/Startseite.html Email:...

Đại sứ quán Đức tại Manama, Bahrain

Embassy of Germany in Bahrain Address: Jeannot Building, Sh. Hamad Causeway, Xây dựng Không. 668, Diện tích ngoại giao 317, Manama P.O. Cái hộp 10306, Manama, Bahrain. thành phố: Manama Phone: (00973) 17 53 02 10 Số fax: (00973) 17 53 62 82 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Đức tại Baku / Aserbaidschan, Azerbaijan

German Embassy in Azerbaijan Address: các. Mamedalieva 15, Baku / Azerbaijan, 370000 thành phố: Baku/Aserbaidschan Phone: 0099412 4654100 Số fax: 0099 412 985 419 Trang mạng: http://www.baku.diplo.de Email: [email protected]

Đại sứ quán Đức tại Wien, Áo

German Embassy in Austria Address: Metternichgasse 3, 1030 thành phố: Wien Phone: 71154 0 Số fax: 7138366 Trang mạng: http://www.wien.diplo.de Email: [email protected]

Đại sứ quán Đức tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Đức tại Canberra, Australia Address: 119 Empire Circuit Yarralumla ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: (02) 6270 1911 Số fax: (02) 6270 1951 Trang mạng: http://www.canberra.diplo.de Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Đức tại Yerevan, Armenia

German Embassy in Armenia Address: Charents đường 29 thành phố: Yerevan Phone: 37 41 52 32 79 Số fax: 37 41 52 47 81 Trang mạng: http://www.eriwan.diplo.de Email: [email protected]

Đại sứ quán Đức tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Đức tại Buenos Aires, Argentina Address: Calle Villanueva 1055, C1426BMC, Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: 005411 4778 2500 Số fax: 005411 4778 2550 Trang mạng: http://www.buenos-aires.diplo.de Email: [email protected]

Đại sứ quán Đức tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Đức tại Luanda, Angola Address: Caixa bưu chính 12 95 đại lộ 4 của Fevreiro, 120 Luanda, Angola City: Luanda Phone: (+244) (222) 33 47 73/ 33 45 16/39 92 69 Số fax: (+244) (222) 37 25 51 Trang mạng: http://www.luanda.diplo.de

Đại sứ quán Đức tại Algiers, Algeria

German Embassy in Algeria Address: 165, con đường Sfindja (cựu Laperlier) Algiers City: Algiers Phone: 213 21 74 19 41 Số fax: 213 21 74 05 21 Trang mạng: http://www.algier.diplo.de/spr_2/home/index.html Email: [email protected]

Đại sứ quán Đức tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Đức tại Tirana, Albania Address: FC Đường số. 8 Tirana, Albania City: Tirana Phone: (00355 4) 27 45 05 Số fax: (00355 4) 23 34 97 Trang mạng: http://www.tirana.diplo.de Email: [email protected]

Đại sứ quán Đức tại Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Đức ở Kabul, Afghanistan Address: Wazir Akbar Khan, Mena 6, P.O. Cái hộp 83, chấp thuận, Afghanistan City: Kabul Phone: cuộc gọi từ Đức và trên toàn thế giới: + 93 (0) 20 – 210 15 12, cuộc gọi từ Afghanistan: (020) – 210 15 12 Số fax:...

Đại sứ quán Đức tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Đức tại Viêng Chăn, Laos Address: Rue Sokpalouang 26, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: 856 21 31 21 10 Số fax: 856 21 31 43 22 Trang mạng: http://– E-mail: [email protected]