RSS Reset

Đại sứ quán Pháp ở Dhaka, Bangladesh

French Embassy in Bangladesh Address: Đường- 108, House-18 Gulshan PO box 22 thành phố: Dhaka Phone: [880] (02) 881 38 11 (đến 14) / 880 28 82 33 20 Số fax: [880] (02) 882 36 12 / 880 29 88 38 51 Trang mạng: http://www.ambafrance-bd.org/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Pháp tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Pháp tại Manama, Bahrain Address: Diện tích ngoại giao 319 – Biệt thự 51 Một – Đường 1901 PO Box 11134, Manama Town 319 thành phố: Manama Phone: [973] 17 29 86 60 Số fax: [973] 17 29 86 07 Trang mạng: http://www.ambafrance-bh.org/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Pháp tại Bakou, Azerbaijan

Đại sứ quán Pháp tại Bakou, Azerbaijan Address: 7 Rue messenger RZA – Baku AZ1000 (BP 36) thành phố: Bakou Phone: [994] (12) 49 08 100 Số fax: [994] (12) 49 08 101 Trang mạng: http://ambafrance-az.org/france_azerbaidjan/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Pháp tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Pháp tại Vienna, Austria Address: Technikerstrasse 2, 1040 thành phố: Vienna Phone: [43] (1) 502 750 Số fax: [43] (1) 502 751 68/77 Trang mạng: http://www.ambafrance-at.org/

Đại sứ quán Pháp tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Pháp tại Canberra, Australia Address: 6 Perth Avenue, Yarralumla, ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: [61] (2) 621 601 00 Số fax: Chancery:(02) 6216 0127 Phần văn hóa: (02) 621 Trang mạng: http://www.ambafrance-au.org/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Pháp tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Pháp tại Yerevan, Armenia Address: 8 Boulevard Grigor, Lousavoritch, 375015 thành phố: Yerevan Phone: [374] (10) 56 11 03 / 56 46 67 Số fax: [374] (10) 56 98 31 Trang mạng: http://www.ambafrance-am.org

Đại sứ quán Pháp tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Pháp tại Buenos Aires, Argentina Address: Cerrito 1399,, 1010 thành phố: Buenos Aires Phone: 54 11 4515-7030 Số fax: 54 11 4515-7034 hoặc là 4515-0120 Trang mạng: http://www.embafrancia-argentina.org/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Luanda, Angola

Embassy of France in Angola Address: Rua Rev. Agostinho Neto 31/33, BP 584 thành phố: Luanda Phone: [244] (222) 33 48 41 – 33 43 35 Số fax: [244] (222) 39 19 49 Trang mạng: http://www.ambafrance-ao.org/ Email: [email protected] Details:...

Đại sứ quán Pháp tại Andorra La Vella, Andorra

Embassy of France in Andorra Address: 38/40 Street-les feed, B.P. 155, 503 Andorre-la-Vieille City: Andorra la Vella Phone: (376) 736 700 Số fax: (376) 736 701 Trang mạng: http://www.ambafrance-ad.org/ Email: [email protected] Details:...

Đại sứ quán Pháp tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Pháp tại Algiers, Algeria Address: 25 Abdelkader Way Gaddouche, vật khó trừ tuyệt 16035, Algiers, Algeria City: Algiers Phone: [213] 21 98 17 17 Số fax: [213] 21 98 17 09 Trang mạng: http://www.ambafrance-dz.org/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Pháp tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Pháp tại Tirana, Albania Address: 14 rue Skanderbeg, Tirana, Albania City: Tirana Phone: [355] (4) 223 37 50 Số fax: [355] (4) 234 442 Trang mạng: http://www.ambafrance-al.org/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Pháp ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Pháp ở Kabul, Afghanistan Address: B.P. 62 – Avenue de Cherpour, Chahr-e-Nao City: Kabul Phone: [93] 70 28 40 32 Số fax: – Trang mạng: http://www.ambafrance-af.org Email: [email protected] Office Hours: The...

Đại sứ quán Pháp tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Pháp tại Viêng Chăn, Laos Address: Avenue Sethathirat, Viêng Chăn, BP 6, Laos City: Vientiane Phone: 856 21 21 52 53 Số fax: 856 21 21 52 50 Trang mạng: http://www.ambafrance-laos.org/ Email: [email protected]