Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Angola tại Toulouse, Pháp

Tổng lãnh sự quán Angola tại Toulouse, France Address:4 Đặt Saint-Etienne, 31000 Toulouse, France City: Toulouse Phone: (+33) 5 34.32.63.20 Số fax: (+33) 5 34.31.64.59 Consulate General of Angola in Toulouse runs an inclusive range of consular...

Lãnh sự quán Angola ở Paris, Pháp

Lãnh sự quán Angola ở Paris, Pháp. Địa chỉ nhà: 16, rue Henri Rochefort 75 017 Paris City: Paris Phone: (33 1) 45 01 96 94 Số fax: (33 1) 45 00 04 97 E-mail: [email protected] Website: http://consulatgeneralangola-paris.org Consulate...

Đại sứ quán Angola ở Paris, Pháp

Đại sứ quán Angola ở Paris, France Address: 19, Avenue Foch, 75116 Paris, France City: Paris Phone: +33 1 45 01 58 20 Số fax: +33 1 45 00 33 71 Trang mạng: http://www.ambassade-angola.org/ Map of Angolan Embassy in Paris, France Embassy of Angola...

Andorra Embassy in Paris, Pháp

Địa chỉ nhà: 51 Bis Rue de Boulainvilliers, 75016 Paris, France City: Paris Phone: +33 1 40 06 03 30 Số fax: +33 1 40 06 03 64 E-mail: [email protected] Website: http://www.mae.ad/en/embassies-of-andorra/andorra-france-embassy/ Opening hours:...

Algeria Lãnh sự quán tại Toulouse, Pháp

Địa chỉ nhà: 67 Boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse, France City: Toulouse Phone: +33 5 61 62 97 07 Số fax: (+33) 5 61 63 80 44 E-mail: [email protected] or [email protected] Website: http://www.consulat-toulouse-algerie.fr/ Map...

Tổng lãnh sự quán Algeria ở Strasbourg, Pháp

Địa chỉ nhà: 37 Allée de la Robertsau, 67000 Strasbourg, France City: Strasbourg Phone: +33 3 88 30 17 51 Số fax: +33 3 88 30 17 53 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-strasbourg-algerie.fr/ Map of Algerian...

Algeria Lãnh sự quán ở St. Etienne, Pháp

Địa chỉ nhà: 6, Richard đường, 42100 St. Etienne, France City: St. Etienne Phone: +33 4 77 59 31 41 Số fax: +33 4 77 80 67 83 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-saint-etienne-algerie.fr Map of Algerian Consulate...

Algeria Lãnh sự quán tại Pontoise, Pháp

Địa chỉ nhà: 25 Quai Eugene Turpin, 95300 Pontoise, France City: Pontoise Phone: +33 1 30 73 27 75 Số fax: +33 1 34 43 13 15 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-pontoise-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate in Pontoise,...

Algeria Lãnh sự quán ở Nanterre, Pháp

Địa chỉ nhà: 63 Avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, France City: Nanterre Phone: +33 1 47 25 12 71 Số fax: +33 1 47 25 09 77 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-nanterre-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate...

Algeria Lãnh sự quán ở Bobigny, Pháp

Địa chỉ nhà: 17 Rue Hector Berlioz, 93000 Bobigny, France City: Bobigny Phone: +33 1 41 50 58 58 Số fax: +33 1 48 32 35 09 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-bobigny-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate in Bobigny,...

Algeria Lãnh sự quán ở Nice, Pháp

Địa chỉ nhà: 20 đến, Avenue Mont Rabeau, 06200 Tốt đẹp, France City: Nice Phone: +33 4 93 97 71 00 Số fax: +33 4 93 97 71 06 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-nice-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate in Nice, France Consulate...

Algeria Lãnh sự quán tại Nantes, Pháp

Địa chỉ nhà: 57, rue du Général buat, 44000 Nantes, France City: Nantes Phone: +33 2 40 74 38 19 Số fax: +33 2 40 74 61 19 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-nantes-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate in Nantes,...

Algeria Lãnh sự quán tại Montpellier, Pháp

Địa chỉ nhà: Parc 2000, 198 Rue Yves Montand, 34000 Montpellier, France City: Montpellier Phone: +33 4 67 54 54 15 Số fax: +33 4 67 54 37 43 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-montpellier-algerie.fr/ Map of...

Algeria Lãnh sự quán tại Metz, Pháp

Địa chỉ nhà: 1 đến, Avenue chung Leclerc de hautecloque, 57000 Metz, France City: Metz Phone: +33 3 87 66 41 61 / +33 3 87 66 10 80 Số fax: +33 3 87 66 17 97 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-metz-algerie.fr/ Map...

Algerian Consulate General in Lille, Pháp

Địa chỉ nhà: 120, rue de Solférino, 59800 Lille, France City: Lille Phone: +33 3 28 38 01 40 Số fax: +33 3 20 42 01 30 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulatalgerielille.org Map of Algerian Consulate General in Lille,...

Algeria Lãnh sự quán tại Grenoble, Pháp

Địa chỉ nhà: 7 Quai Stéphane Jay, 38000 Grenoble, France City: Grenoble Phone: (+33) 4 76.54.30.18 Số fax: (+33) 4 76.42.49.85 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-grenoble-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate...

Algeria Lãnh sự quán tại Bordeaux, Pháp

Địa chỉ nhà: 41, Frantz rue Despagnet, 33000 Bordeaux, France City: Bordeaux Phone: +33 5 56 99 03 36 Số fax: +33 5 56 98 64 33 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-bordeaux-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate...

Algeria Lãnh sự quán tại Besancon, Pháp

Địa chỉ nhà: 1 Rue de l'Industrie, 25000 Besançon, France City: Besancon Phone: (+33) 3 8180 3179 Số fax: (+33) 3 8148 9118 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-besancon-algerie.fr/ hoặc http://www.consulat-algerie-besancon.org Map...

Đại sứ quán Algeria tại Paris, Pháp

Địa chỉ nhà: 50, đường phố Lisbon, 75008 Paris, Tổng lanh sự quan: 11, đường phố Argentina, 75016 Paris, France City: Paris Phone: (+33) 1 53.93.20.20, (+33) 1.53.72.07.07, 10 Số fax: (+33) 1 53.93.20.69, (+33) 1.53.72.07.14 E-mail: [email protected] Website:...

Lãnh sự quán Albania tại Toulouse, Pháp

Địa chỉ nhà: 9, Quảng trường Capitol, BP 172, Toulouse, France Phone: (+33) 5 6227 5030 Số fax: (+33) 5 6230 8179 E-mail: [email protected],[email protected],[email protected] Albanian Consulate in France runs an inclusive range of...