Facebook RSS Reset

Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, Vietnam Address: 9, Le Phung Hieu Street, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: 84 4 825 6256 Số fax: 84 4 826 7602 Trang mạng: http://www.embitalyvietnam.org Email: [email protected]