Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

ĐSQ Việt Nam tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Việt Nam ở Dhaka, Bangladesh ADDRESS: Không. 14 C.W.S(B) Đường 33/24 Gulshan Mẫu Town , Dhaka 1212, Bangladesh CITY: Dhaka EMAIL: [email protected],[email protected] FAX: (+880) 2 985 4051 ĐIỆN THOẠI: (+880) 2 985 4052/ (+880) 1843-761900 TRANG MẠNG:...

Đại sứ quán Qatar ở Dhaka, Bangladesh

Embassy of the State of Qatar Address: nhà Không. 23, đường số. 108, Gulshan City: Dhaka Phone: (+880-2) 604477/8 Số fax: (+880-2) 883950 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Dhaka, Bangladesh

Consulate of Poland in Bangladesh Address: 18 Kemal Ataturk Avenue Banani, Dhaka-1213 City: Dhaka Phone: (00-880-2) 989-35-28 Số fax: (00-880-2) 882-22-44 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Philippines tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Philippines tại Dhaka, Bangladesh Address: nhà Không. 17, đường Không. 7, Baridhara, Dhaka 1212 PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH City: Dhaka Phone: (+8802) 988-1590 đến 93; 9896117; (+880-191) 547-7731 Số fax: 00-8802-882-3686 Trang mạng:...

Đại sứ quán Palestine ở Dhaka, Bangladesh

Embassy of Palestine Bangladesh P.O. Cái hộp 600, Mã 1000 thành phố: Dhaka Phone: 8802-603308 / 603016 Số fax: 8802-883517

Lãnh sự quán Pakistan ở Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy ban của Pakistan ở Dhaka, Bangladesh Address: NE(C) 2, đường không. 71, Gulshan II, Dhaka City: Dhaka Phone: 008802-8825388-9 Số fax: 8850673 & 8813316 Trang mạng: http://www.mofa.gov.pk/bangladesh/ Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Pakistan ở Dhaka, Bangladesh

Embassy of the Islamic Republic of Pakistan P.O.Box 600276, nhà Không. DO C-2, đường Không. 71, Gulshan, Dhaka , Bangladesh City: Dhaka Phone: (+880-2) 886387/8/9 Số fax: (+880-2) 883677 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Na Uy ở Dhaka, Bangladesh

The Royal Norwegian Embassy in Dhaka Address: nhà ở 9, Đường 111, Gulshan City: Dhaka Phone: +880-2-881-6276 hoặc là 881 0563 hoặc là 882 3880 Số fax: +880-2-882-3661 Trang mạng: http://www.norway.org.bd/ Email: [email protected] Office Hours: 08:30 – 16:00...

Kiwi Lãnh sự quán ở Dhaka, Bangladesh

New Zealand Consulate in Dhaka Address: Bashoti Horizon, Flat Không B-3, 3tầng thứ, Âm mưu 21, Đường – 17, Banani – 1213 thành phố: Dhaka Phone: +8802 886 1947 Số fax: +8802 886 1948 Trang mạng: http://www.mfat.govt.nz/Embassies/1-NZ-representatives-overseas/0-embassies-list.php Email:...

Đại sứ quán Hà Lan tại Dhaka, Bangladesh

Vương quốc Hà Lan Đại sứ quán ở thủ đô Dhaka, Bangladesh Address: Đường 48, Nhà 16 / A, Gulshan II City: Dhaka Phone: +880-2-8822715-18 Số fax: +880-2-8823326 Trang mạng: http://www.netherlandsembassydhaka.org Email: [email protected] Office Hours: Sunday...

Đại sứ quán Nepal ở Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Nepal Hoàng gia ở Dhaka, Bangladesh Address: Đường Liên Hợp Quốc, đường Không. 2, Baridhara, Enclave ngoại giao, Dhaka, Bangladesh City: Dhaka Phone: 880-2-601-790 / 601 890, 602 091 Số fax: 880-2-882-6401 E-mail: [email protected] Office...

Đại sứ quán Myanmar ở Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Myanmar ở Dhaka, Bangladesh Address: Không. 3 Khối – trong(l) đường Không 84, Gulshan -2, Dhaka City: Dhaka Phone: (88-02) 988 8903, 989 6331, 989 6298, 989 6373, 988 9215 Số fax: (88-02) 88 23 740 E-mail: [email protected],...

Đại sứ quán Ma-rốc ở Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Vương quốc Morocco ở Dhaka, Bangladesh Address: nhà Không. 44, Đường Liên Hợp Quốc, Baridhara, Dhaka City: Dhaka Phone: (+880-2) 883176, 9880329 Số fax: (+880-2) 870018 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Kuwait tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Kuwait tại Dhaka, Bangladesh P.O.Box 6099, Dhaka, Bangladesh City: Dhaka Phone: (+880-2) 882700 Số fax: (+880-2) 883753

Đại sứ quán Nhật Bản tại Dhaka, Bangladesh

Embassy of Japan in Bangladesh Address: Lô số 5 & 7, Dutabash đường, 1212 thành phố: Dhaka Phone: (880-2)8810087 Số fax: (880-2)8826737, Trang mạng: http://www.bd.emb-japan.go.jp/ Email: [email protected], [email protected] Office...

Đại sứ quán Ý tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Italia tại Dhaka, Bangladesh Address: Lô n.2 / 3 đường 74/79 Gulshan P.O. Cái hộp 6062, 1212 thành phố: Dhaka Phone: 88 02 882 2781 Số fax: 88 02 882 2578 Trang mạng: http://www.ambdhaka.esteri.it/Ambasciata_Dhaka Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Iraq tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Iraq, Bangladesh Address: 112 Gulshan Avenuedel, Dhaka-1212, Dhaka, Bangladesh City: Dhaka Phone: 600298 hoặc là 600299

Đại sứ quán Indonesia tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Indonesia tại Dhaka, Bangladesh Address: đường Không. 53, Lô Không. 14 Gulshan – 2, Dhaka 1212, Bangladesh City: Dhaka Phone: 880-2) 988-1640 đến 41, 881-2260 Số fax: (880-2) 881-0993, 882-5391 Trang mạng: http://www.jakarta-dhaka.com Email:...

Lãnh sự quán Ấn Độ ở thủ đô Dhaka, Bangladesh

High Commission of India in Bangladesh Address: nhà Không. 2, Road No.142 Gulshan-1 City: Dhaka Phone: 00-8802-9889339, 9888789-91 Số fax: 00-8802-8817487 Trang mạng: http://www.hcidhaka.org Email: [email protected]

Lãnh sự quán Iceland ở Dhaka, Bangladesh

Icelandic Honorary Consulate in Bangaladesh Address: Phòng Xây dựng, 2/f 122-124 Motijheel C.A. Dhaka City: Dhaka Phone: 880 2 955 1927 Số fax: 880 2 955 2409 E-mail: [email protected] Details: —