Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Chinese Embassy in Reykjavík, Iceland

Địa chỉ nhà: Brietartun 1,105 Reykjavik P.O.BOX 75, 172 SELTJARNARNESI, ICELAND Tel: 00354-5276688 Số fax:00354-5626110 Văn phòng thương mại:5526322,5623922(số fax) E-mail: [email protected] Website: http://is.china-embassy.org Map of Chinese Embassy...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Budapest, Hungary

Địa chỉ nhà: 1068 Budapest, Hẻm công viên thành phố 20-22, Hungary Country and Region Code: 0036-1 Operator/Protocol: 4132401, 4132400 Phần chính trị: 4132405, 4132406, 4132404 Số fax: 4132437 Văn phòng tổng hợp:4132419, 4132420 Số fax: 4132451 Consular...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Athens, Hy lạp

Địa chỉ nhà: Leof. Dân chủ 10-12, Psichiko 154 52, Greece P.O. Cái hộp: 65188 Tel: +30-2106723282, +30-6973730680 Số fax: +30-210-6723819 E-mail: [email protected] Website: http://gr.chineseembassy.org Map of Chinese Embassy in Athens, Greece Embassy...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin, nước Đức

Địa chỉ nhà: Brückenstraße 10, 10179 Berlin, Germany Country & Mã vùng: 0049-30 Tel: 030-27588529 Số fax: 030-27588221 Trang mạng: http://www.china-botschaft.de hoặc http://de.chineseembassy.org E-mail: [email protected] Protocol Office: (030)27588217 Political...

Chinese Embassy in Paris, Pháp

Địa chỉ nhà: 20, Rue Monsieur – 75007 Paris – France Tel: 0033-1-49521950 Số fax: 0033-1-47202422 E-mail: [email protected] Website: http://www.amb-chine.fr or http://fr.chineseembassy.org Embassy of China in France runs an inclusive range...

Chinese Embassy in Helsinki, Phần Lan

Địa chỉ nhà: VANHA KELKKAMAKI 11, 00570,HELSINKI, FINLAND Postal Code: 00570 Tel: 00358-9-400618582 Phòng Lãnh sự: 00358-9-22890129 Văn phòng Administrativ: 00358-9-22890162 Phòng văn hóa: 00358-9-22890125 Văn phòng Tùy viên Quân sự:...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tallinn, Estonia

Địa chỉ nhà: Đường cao tốc Narva 98, 10127 Tallinn, Estonia Operator: 00372-6015830, 6015831 Số fax: 00372-6015833 E-mail: [email protected] Website: http://www.chinaembassy.ee Map of Chinese Embassy in Tallinn, Estonia Embassy of China in Estonia...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hellerup, Đan mạch

Địa chỉ nhà: Øregårds Gone 25, 2900 Hellerup, Denmark Tel: 0045-39460889, 39460890, 39460877 Văn phòng hành chính: 39460875,39625484 (số fax) Số fax: 0045-39625484 E-mail: [email protected] Website: http://www.chinaembassy.dk Map of Chinese Embassy...

Chinese Embassy in Prague, Séc

Địa chỉ nhà: Pelléova 1116/18a, 160 00 Praha 6-Bubeneč, CzechiaC Postal Code: 16000 Trang mạng: http://www.chinaembassy.cz E-mail: [email protected] Country & Mã vùng: 00420 Administrative office: 224311323 | Số fax: 224319888 Commercial...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Egkomi, Síp

Địa chỉ nhà:Số 28, ARCHIMIDONS SOR, ENGOMI NICOSIA, CYPRUS P.O.BOX 24531 Tel: +357-22352183 Số fax: +357-2-2353530 E-mail: [email protected] Website: http://cy.chineseembassy.org Map of Chinese Embassy in Egkomi, Cyprus Embassy of China in Cyprus...

Chinese Embassy in Zagreb, Croatia

Địa chỉ nhà: MLINOVI 132, 10000 ZAGREB, REPUBLIC OF CROATIA Tel: +3851-4637011 (24 giờ) Văn phòng hành chính: +3851-4693014 Defence Attaché Office: +3851-4693013 Văn phòng lãnh sự: +3851-4693002 Số fax: +3851-4637012 E-mail: [email protected] http://hr.chineseembassy.org/eng/ Map...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Sarajevo, Bosnia và Herzegovina

Địa chỉ nhà: Anh em Begic 17, Sarajevo 71000, Bosnia và Herzegovina Country & Mã vùng: 00387-33 Tel: Văn phòng hành chính: 387 33 215102/ 387 33 262110 Văn phòng lãnh sự: 387 33 665686 Văn phòng thương mại: 387 33 263450/ 387 33 215107 Số fax:...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels, nước Bỉ

Địa chỉ nhà: 443-445 Ave. de Tervuren, 1150 Woluwe Saint-Pierre, Brussels, Belgium Tel: 0032-2771 2038/ 32-2663 3001 Số fax: 0032-2779 2895 E-mail: [email protected] Website: http://be.china-embassy.org Map of Chinese Embassy in Brussels, Belgium Embassy...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tashkent, Uzbekistan

Địa chỉ nhà: №.79, Phố Viện sĩ Gulomov(đường Gogol cũ), Tashkent, Republic of Uzbekistan Postal Code: 700047 Quốc gia & Mã vùng: 00998-71 Tel: +998-71-2331396 E-mail: [email protected] Website: http://uz.chineseembassy.org Map...

Chinese Embassy in Kyiv, Ukraina

Địa chỉ nhà: Mykhaila Hrushevskoho St, 32, Kyiv, Ukraina, 01901 Mã bưu điện: 01901 Văn phòng hành chính: +38044-2533154, +38044-2531049, +380442531329 External Affairs Office: 0038044-2533492 Số fax: 0038044-2302622, 0038044-2537371 E-mail: [email protected] Website:...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ashgabat, Turkmenistan

Địa chỉ nhà: 45, ARCHABIL STR., ASHGABAT, TURKMENISTAN Zip code: 744036 Mã điện thoại quốc gia: 993 24 đường dây nóng giờ: +99365711763 Bộ phận giao thức: +99364056376/ +99312481816 Bộ phận các vấn đề chính trị: +99365711754/ +99312488192 Quản trị:...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Dushanbe, Tajikistan

Địa chỉ nhà: Đại lộ Rudaki 143, Dushanbe, Tajikistan Postal Code: 734002 Quốc gia & Mã vùng: 00992-372 Tel: 242188, 242007 Điện thoại di động: 00992-93-5710666 Số fax: 510024, 244183 E-mail: [email protected] Website: http://tj.chineseembassy.org Map...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Moscow, Nga

Địa chỉ nhà: Druzhby St, 6 quân đoàn 1, Moscow, Nga, 115127 Mã bưu điện: 117330 Tel: 007-495 / 007-499 9561168, 8499-7830867 Số fax: 007-495 / 007-499 9561168 E-mail: [email protected] Website: http://ru.china-embassy.org Map of Chinese Embassy...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kishinev, Moldova

Địa chỉ nhà: 2004, Metropolitan Dosoftei St 124, Kishinev, Moldova Postal Code: 2004 Tel: 00373-22-210712, 00373-22-225260 Số fax: 00373-22-295960 E-mail: [email protected] or [email protected] Website: http://md.chineseembassy.org/eng/ Working...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Bishkek, Kyrgyzstan

Địa chỉ nhà: Đại lộ hòa bình 299 / 7, Bishkek Consular Protection Tel: 996-312-597487 Yêu cầu tài liệu lãnh sự Điện thoại: 597483 Số fax: 996-312-597484 24-Điện thoại Dịch vụ Giờ: 0775-981559 E-mail: [email protected] Web: http://kg.chineseembassy.org/ Map...