RSS Reset

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc của Trung Quốc ở Sydney, Australia Address: 39 Dunblane đường, Camperdown, NSW 2050, Australia City: Sydney Phone: 0061-2-85958002 0061-2-85958000 Số fax: 0061-2-85958001 Trang mạng: http://sydney.chineseconsulate.org Email:...