Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Chile tại Salzburgo, Áo

Honorary Consulate of Chile in Salzburgo Address: Barengasse 11;5020 Salzburgo City: Salzburgo Phone: 43-1662-430948 Số fax: 43-1662-43094815

Lãnh sự quán Chile tại Linz, Áo

Honorary Consulate of Chile in Linz Address: Kaplanhofsstrasse 3;4020 Linz City: Linz Phone: 43-0732-653332 Số fax: 43-0732-65333213 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Chile tại Klagenfurt, Áo

Honorary Consulate of Chile in Klagenfurt Address: Bahnhofsstrasse 26 / V, A-9020 Klagenfurt City: Klagenfurt Phone: 43-0463-5133423 Số fax: 43-0463- 51342317

Lãnh sự quán Chile tại Viena, Áo

Honorary Consulate of Chile in Viena Address: Avenue Lugeck, 1/3/10 1010 Vienna City: Viena Phone: 43 1 512 92 08 Số fax: 43 1 512 92 08 33 Trang mạng: http://chileabroad.gov.cl/austria Email: [email protected] Office Hours: monday to friday of...

Lãnh sự quán Chile tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Chile ở Perth, Australia Address: 275 Stirling St.. Perth WA 6000 HỘP THƯ 2144, Marmion, Perth 6020 thành phố: Perth Phone: 61-8 – 0413842266 Số fax: 61-8-92038414 E-mail: [email protected] Office Hours: Tuesday and Thursday...

Lãnh sự quán Chile tại Hobart, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Chile tại Hobart, Australia Address: 8 Hampshire đường, Bay huấn luyện, Hobart TAS 7005 thành phố: Hobart Phone: 61-03-62254591 Số fax: 61-03-62254593 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Chile tại Brisbane, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Chile tại Brisbane, Australia Address: 87 Lyndale đường, Daisy Hill, Qeensland 4127 thành phố: Brisbane Phone: 61-7-32088444 Số fax: 61-7-32088999 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Chile tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Chile tại Sydney, Australia Address: Cấp độ 18, 44 Phố chợ, Sydney NSW 2000 thành phố: Sydney Phone: 61(2) 9299 2533 61(2) 9299 2862 Số fax: 61(2) 9299 2868 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Chile tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Chile tại Melbourne, Australia Address: căn hộ 13, 390 St. Kilda Road, Melbourne, Australia City: Melbourne Phone: 61-3- 98664041 61-3-95668312 Số fax: 61-3-98 667 977 Trang mạng: http://www.chile.com.au Email: [email protected]

Lãnh sự quán Chile tại Ushuaia, Argentina

Consulate General of Chile in Argentina Address: Janen 50, Ushuaia. thành phố: Ushuaia Phone: +54-2901-430 909 / +54-2901-430 910 Số fax: +54-2901-430 661 Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 đến 13:00

Lãnh sự quán Chile tại Salta, Argentina

Consulate General of Chile in Argentina Address: Santiago del Estero số 965 Salta. thành phố: Salta Phone: +54-387-431 1857 +54-387-421 5757 Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 đến 13:00

Lãnh sự quán Chile tại Rosario, Argentina

Consulate General of Chile in Argentina Address: Calle La Rioja Nº241 de Neuqúen City: Rosario Phone: +54-0299-4422447 / +54 -0299-4422727 Số fax: +54-0299-4485689 Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Sáu của 9:00 đến 14:00

Lãnh sự quán Chile tại Rio Grande, Argentina

Consulate General of Chile in Argentina Address: Avenida Belgrano số 369, Rio Grande. Tierra del Fuego. Argentina City: Rio Grande Phone: +54-2964 -430 523 / +54-2964-430 826 Số fax: +54- 2964-430 862 Giờ hành chính: * Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00...

Lãnh sự quán Chile tại Rio Gallegos, Argentina

Consulate General of Chile in Argentina Address: Mariano Moreno 148; PO Box 114. thành phố: Rio Gallegos Phone: +54-2966-422 364 +54-2966-436 625 Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 đến 13:00 và 14:00 đến 17:30

Lãnh sự quán Chile tại Neuquen, Argentina

Consulate General of Chile in Argentina Address: Calle La Rioja No241 de Neuquen City: Neuquen Phone: +54-0299-4422447 +54 -0299-4422727 +54-0299-4485689 Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Năm 9:00 đến 13:00 và 14:00 đến 17:30 Thứ sáu 8:00 to...

Lãnh sự quán Chile tại Mendoza, Argentina

Consulate General of Chile in Argentina Address: Belgrano 1080 Mendoza-CP 5500 m , Mendoza City: Mendoza Phone: +54-261-425 5024/ +54-261-425 4844 Số fax: +54-261- 429 7297 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ Hai đến thứ Sáu 08:00 a...

Lãnh sự quán Chile tại Mar Del Plata, Argentina

Consulate General of Chile in Argentina Address: Calle Santa Fe 3650 CP 7600 thành phố: Mar del Plata Phone: +54-223-493 7100 /+54-223-491 0732 Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 đến 13:00 và 14:00 đến 17:30

Lãnh sự quán Chile ở Cordoba, Argentina

Consulate General of Chile in Argentina Address: Buenos Aires Đường số 1386, hàng xóm, mới Cordoba, C.P.5000, Córdoba. thành phố: Cordoba Phone: +54-351-469 6543 / +54-351-469 2010 Số fax: +54-351-469 1944 Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00...

Lãnh sự quán Chile tại Comodoro Rivadavia, Argentina

Consulate General of Chile in Argentina Address: Almirante Brown 456, entrepiso, văn phòng 3; 9000 Comodoro Rivadavia. thành phố: Comodoro Rivadavia Phone: +54-297-446 2414 / +54-297-447 1043 Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 đến 13:00 and...

Lãnh sự quán Chile tại Buenos Aires, Argentina

Consulate of Chile in Argentina Address: Avenida Diagonal Norte Pdte. Roque, Saenz Peña số 547, căn hộ 2, C.P, 1035AAA, Buenos Aires. thành phố: Buenos Aires Phone: +54-11-4331 6228 / +54-11-4331 6229/ +54-11-4331 6230 Số fax: +54-11-4331 6235 E-mail:...