Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Canberra, Australia Address: Đại sứ quán Mỹ, Moonah Nơi, Yarralumla ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: (+61-2) 6214-5600 Số fax: (+61-2) 6214-5970 Trang mạng: http://canberra.usembassy.gov/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Zimbabwe tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Zimbabwe tại Canberra, Australia Address: 11 Culgoa Circuit, Canberra, Australia City: Canberra Phone: (+61-2) 62862700 / 62862251 / 62862281 Số fax: (+61-2) 62962280 / 62901680 / 62901748 E-mail: [email protected]

ĐSQ Việt Nam tại Canberra, Châu Úc

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Australia Address: 6 Timbarra Crescent,O'Malley, ACT 2606, Australia City: Canberra Phone: 61-2-6286 6059, 6290 1556, 6290 1894, 6286 6267 Số fax: 61-2-6286 4534 Trang mạng: http://www.vietnamembassy.org.au/ Email:...

Đại sứ quán Venezuela tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivarian Venezuela tại Canberra, Australia Address: 7 Culgoa Circuit O'Malley, ACT 2606 Canberra, Australia City: Canberra Phone: (02) 6290 2967 / 6290 2968 Số fax: (02) 6290 2911 Trang mạng: http://www.venezuela-emb.org.au Email:...

Đại sứ quán Uruguay tại Canberra, Châu Úc

Embassy of Uruguay in Australia Address: bộ 2 Tầng 4, Thương mại Nhà 24 Brisbane Avenue City: Canberra Phone: +61-2-6273 9100 Số fax: +61-2-6273 9099 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Anh tại Canberra, Châu Úc

Cao uỷ Anh ở Canberra, Australia Address: Commonwealth Avenue, Yarralumla, Canberra , Australia City: Canberra Phone: (61) (2) 6270 6666 Số fax: (61) (2) 6273 3236 Trang mạng: http://ukinaustralia.fco.gov.uk/en/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Emirati tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán vương quốc Ả Rập Saudi tại Canberra, Australia Address: 12 Bulwarra Đóng, O'Malley, ACT 2606 thành phố: Canberra Phone: + 61 (02) 6286 8802 Số fax: + 61 (02) 6286 8804 Trang mạng: http://www.uaeembassy.org.au/contact.htm Email: [email protected] Office...

Ukraine Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Ukraine tại Canberra, Australia Address: bộ 12:1, St. George Center, 60 Marcus Clarke Street G.P.O.Box 1567, ACT 2601 thành phố: Canberra Phone: (+61-2) 62305789, 62307940 Số fax: (+61-2) 62307298 E-mail: gc_au @ mfa.gov.ua / ukremb @ bigpond.com

Ukraine Embassy in Canberra, Châu Úc

Embassy of Ukraine in Australia Address: Cấp độ 12, Trung tâm St.George, 60 Đường Mercus Clarke,, Canberra, ACT, 2601, Australia City: Canberra Phone: (+612) 6230 7298/(+612) 6230 7940 Số fax: (+612) 6230 7298 Trang mạng: http://www.mfa.gov.ua/australia Email:...

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Canberra, Australia Address: 60 họ khối lượng, Red Hill, 2603 ACT, Australia City: Canberra Phone: +61 2 62 34 00 00 Số fax: +61 2 62 73 44 02 Trang mạng: http://canberra.emb.mfa.gov.tr/ContactInfo.aspx Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Thái Lan tại Canberra, Châu Úc

Hoàng gia Thái Lan Đại sứ quán tại Canberra, Australia Address: 111 Empire CCT, Yarralumla A.C.T. 2600, Canberra City: Canberra Phone: 02 6206 0100 Số fax: 02 6206 0123 Trang mạng: http://canberra.thaiembassy.org Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Syria tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Ả Rập Syria tại Canberra, Australia Address: 41 Culgoa Circuit O'Malley. hành động 2606 Canberra, Châu Úc. thành phố: Canberra Phone: (61) 2 6218 5200 Số fax: (61) 2 6218 5250 Trang mạng: http://syrianembassy.org.au/syr/english/index.php?page = loại&category_id=41 Email:...

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Canberra, Châu Úc

Embassy of Switzerland in Australia Address: 7 Melbourne Avenue, Forrest ACT 2603 Australia City: Canberra Phone: (61-2) 6162 8400 Số fax: (61-2) 6273 3428 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ năm 09:00-12:00 / 14:00-16:00...

Đại sứ quán Thụy Điển tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Thụy Điển tại Canberra, Australia Address: Đại sứ quán Thụy Điển tại Canberra, Châu Úc,5 Turrana đường, Yarralumla, Canberra, Australia City: Canberra Phone: +61 (2) 62 70 27 00 Số fax: +61 (2) 62 70 27 55 Trang mạng: http://www.swedenabroad.com/canberra Email:...

Sri Lanka Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

High Commission of Sri Lanka Address: 35, Empire Circuit Forrest,Canberra, ACT 2603 Forrest, Australia City: Canberra Phone: (+61-2) 62397041, 62397042 Số fax: (+61-2) 62396166 Trang mạng: http://www.slhcaust.org/contact-us.html Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Canberra, Australia Address: 15, Arkana St. Yarralumla. ACT 2600 P.O.B.: 9076, Deakin, ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: (+61) 2 6273 35 55 Số fax: (+61) 2 6273 39 18 Trang mạng: http://www.totaltravel.com.au/link.asp?fid=540151 Email:...

Đại sứ quán Nam Phi tại Canberra, Châu Úc

Nam Phi Cao Ủy ở Canberra, Australia Address: State Circle Corner và Rhodes Nơi, Yarralumla Canberra. ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: +61 02 6272 7300 Số fax: +61 02 6272 7364 Trang mạng: http://http://www.sahc.org.au Email: [email protected],...

Solomon Đảo Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

Quần đảo Solomon Cao ủy tại Canberra, Australia Address: 1 Beale Crecent, Deakin,Canberra ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: (61-2) 6282-7030 Số fax: (61-2) 6282-7040 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Slovenia tại Canberra, Châu Úc

Slovenia Đại sứ quán , Australia Address: Cấp độ 6, St. Xây dựng George, 60 Đường Marcus Clarke, Canberra ACT 2601 thành phố: Canberra Phone: 612 6243 4830 Số fax: (+) 61 2 624 348 27 Trang mạng: http://canberra.embassy.si/index.php?id = 475&L=1 Email:...

Đại sứ quán Slovakia tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Slovak tại Canberra, Australia Address: 47 Culgoa Circuit, O'Malley, Canberra, ACT 2606 thành phố: Canberra Phone: +61/2/62901516 Số fax: +61/2/62901755 Trang mạng: http://www.mzv.sk/canberra Email: [email protected] Office...