Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

ĐSQ Việt Nam tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Việt Nam tại Buenos Aires, Argentina Address: đường phố 11 tháng chín 1442, C.P. 1426 Buenos Aires, Capital Federal Argentina City: Buenos Aires Phone: (+54) 11 4783 1802 / 4783 1825 Số fax: (+54) 11 4728 0078 E-mail: [email protected] Office...

Đại sứ quán Venezuela tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Venezuela tại Buenos Aires, Argentina Address: phó vương Loreto 2035, khu Belgrano, 1426 Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (+54) (11) 4788 4944 Số fax: (+54) (11) 4784 4311 E-mail: [email protected] Office Hours: 09:00...

Lãnh sự quán Uruguay ở Buenos Aires, Argentina

Consulate of Uruguay in Argentina Address: của. Las Heras 1907 – căn hộ 4 thành phố: Buenos Aires Phone: (+54-11) 48073045 Số fax: (+54-11) 48073045 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Uruguay ở Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Uruguay ở Buenos Aires, Argentina Address: của. Las Heras 1907 / P.15, 1127, Capital Federal City: Buenos Aires Phone: (00 54 11) 4807 3040 Số fax: (005411) 4807 3050 Trang mạng: http://www.embajadadeluruguay.com.ar Email: [email protected]

Đại sứ quán Mỹ tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Buenos Aires, Argentina Address: Avda. Colombia 4300, (C1425GMN) Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: 54-11-5777-4533 Số fax: 54-11-5777-4240 Trang mạng: http://argentina.usembassy.gov/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Anh ở Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Anh ở Buenos Aires, Argentina Address: Tiến sĩ. Luis Agote 2412, (1425) Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: +54 11 4808-2200 Số fax: (54) (11) 4808 2274 General Website: http://ukinargentina.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/contact-us/ Email:...

Ukraine Đại sứ quán tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Ukraine tại Buenos Aires, Argentina Address: Belgrano (Subte Jose Hernandes, linea City: Buenos, Aires Phone: (+54) 11-4552-0657/ 4552-5334 Số fax: (54) 11-4552-6771 Trang mạng: http://www.embucra.com.ar/ Email: [email protected] Office...

Uganda Lãnh sự quán tại Buenos Aires, Argentina

Lãnh sự quán Uganda ở Buenos Aires, Argentina Address: Av.Da ông già Noel 1460-4 to Oiso City: Buenos Aires Phone: +54-11-48153156

Đại sứ quán Uganda ở Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Uganda ở Buenos Aires, Argentina Address: Esmeralda 1394 2DO A City: Buenos Aires Phone: +54-11-1544044656 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Buenos Aires, Argentina

Embassy of Turkey in Argentina Address: 11 tháng chín 1382 thành phố: Buenos Aires Phone: +54-11-47857203 / +54-11-47883239 Số fax: +54-11-47849179 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Tunisia ở Buenos Aires, Argentina

Embassy of Tunisia in Argentina Address: Thành phố Hòa Bình 3086/88 thành phố: Buenos Aires Phone: +54-11-45442618 / +54-11-45455149 Số fax: +54-11-45456369 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Thái Lan tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Thái Lan tại Buenos Aires, Argentina Address: Vuelta de Obligado 1947 -căn hộ 12, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: +54-11-47744415/ +54-11-47721170 Số fax: +54-11-47732447 Trang mạng: http://www.thaiembargen.org/ Email:...

Đại sứ quán Đài Loan tại Buenos Aires, Argentina

Taipei Economic and Cultural Office in Argentina Address: của. có thể 654, căn hộ 4, 1084, Capital Federal City: Buenos Aires Phone: (002-54-11) 52182600 tel khẩn cấp: (002-54-9-11)56162947 Số fax: (002-54-11)5218-2625 Trang mạng: http://www.taiwanembassy.org Email:...

Đại sứ quán Syria tại Buenos Aires, Argentina

Embassy of the Syrian Arab Republic Address: Avenida Callao 956, 1023 Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (54 11) 4813-2113 / (54 11) 4813-5438 Số fax: (54 11) 4814-3211 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Buenos Aires, Argentina Address: Avenida Santa Fe 846, 10 sàn nhà, đoạn 76, chi nhánh 69, PZA San Martin, C1059ABP Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (0054 11) 4311-6491 Số fax: (0054 11) 4313-2998 Trang mạng:...

Đại sứ quán Thụy Điển tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Thụy Điển, Buenos Aires, Argentina Address: Tacuari 147, sàn nhà 6, 1071 Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: +54 (11) 43290800 Số fax: +54 (11) 43421697 Trang mạng: http://www.swedenabroad.com/buenosaires Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Buenos Aires, Argentina

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Buenos Aires, Argentina Address: C / Guido, 1770, 1016AAF- Buenos Aires City: Buenos Aires Phone: 54 11 4814 9100 Số fax: +54-11-48110079 Trang mạng: http://www.mae.es/consulados/buenosaires Email: [email protected], [email protected]

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Buenos Aires, Argentina Address: Guido 1760 – Buenos Aires City: Buenos Aires Phone: (11) 4811-0070 Số fax: (11) 4811-0079 Trang mạng: http://www.mae.es/consulados/buenosaires/

Đại sứ quán Nam Phi tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Nam Phi tại Buenos Aires, Argentina Address: Marcelo T Alvear Avenue de 590, 8Tầng C1058AAF, Buenos Aires 1058 thành phố: Buenos Aires Phone: + 54 11 4317 2900 Số fax: + 54 11 4317 2920; + 54 11 4317 2963; + 54 11 4317 Trang mạng: http://www.embajadasudafrica.org.ar/ Email:...

Lãnh sự quán Slovenia ở Buenos Aires, Argentina

Slovenia Lãnh sự quán tại Buenos Aires, Argentina Address: Moreno 2763, 1752 Lom.del Mirador City: Buenos Aires Phone: +54-11-44806709 Số fax: +54-11-44806710 E-mail: [email protected]