RSS Reset

Đại sứ quán Anh tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Anh tại Algiers, Algeria Address: Đại sứ quán Anh, 3 Capitaine Hocine Slimane Đường dẫn, (con đường cũ của Wisteria), Algeria City: Algiers Phone: +213 (0) 770 085 000 Số fax: +213 (0) 770 085 099 Trang mạng: http://www.britishembassy.gov.uk/algeria Office...