RSS Reset

Đại sứ quán Anh tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Anh tại Manama, Bahrain Address: 21 Government Avenue P O Box 114. Manama 306, Kingdom of Bahrain City: Manama Phone: +973 17574100 Số fax: +973 17574101 Trang mạng: http://ukinbahrain.fco.gov.uk/en/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Anh tại Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Anh tại Baku, Azerbaijan Address: 45 Khagani đường, AZ1010 Baku, Azerbaijan City: Baku Phone: + 994 (12) 4975188/89/90 Số fax: + 994 (12) 4922739 Trang mạng: http://ukinazerbaijan.fco.gov.uk/en/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Anh tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Anh tại Vienna, Austria Address: Jauresgasse 12, 1030 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (43) (1) 716130 Số fax: (43) (1) 71613 5900 Trang mạng: http://ukinaustria.fco.gov.uk/en/ Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Anh tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Anh tại Yerevan, Armenia Address: Đại sứ quán Anh, 34 Baghramyan Avenue, Yerevan 375019, Armenia City: Yerevan Phone: (374) (10) 264 301 Số fax: (374) (10) 264 318 Trang mạng: http://ukinarmenia.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/contact-us/ Email:...

Đại sứ quán Anh ở Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Anh ở Buenos Aires, Argentina Address: Tiến sĩ. Luis Agote 2412, (1425) Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: +54 11 4808-2200 Số fax: (54) (11) 4808 2274 General Website: http://ukinargentina.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/contact-us/ Email:...

Đại sứ quán Anh tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Anh tại Luanda, Angola Address: Đại sứ quán Anh, Rua Diogo Cao 4, Caixa bưu chính 1244, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (244) (222) 334582 Số fax: (244) (222) 333331 E-mail: [email protected] Office Hours: giờ: Môn &...

Đại sứ quán Anh tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Anh tại Algiers, Algeria Address: Đại sứ quán Anh, 3 Capitaine Hocine Slimane Đường dẫn, (con đường cũ của Wisteria), Algeria City: Algiers Phone: +213 (0) 770 085 000 Số fax: +213 (0) 770 085 099 Trang mạng: http://www.britishembassy.gov.uk/algeria Office...

Đại sứ quán Anh tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Anh tại Tirana, Albania Address: Skanderbeg đường 12, Tirana, Albania City: Tirana Phone: (355) 4 2 34973/(355) 4 223 4973/4/5 Số fax: (355) 4 2 47697 Trang mạng: http://ukinalbania.fco.gov.uk/en/ Office Hours: Giờ địa phương: Mon-Thur: 0830-1700;...

Đại sứ quán Anh ở Kabul, Afghanistan

British Embassy in Kabul Afghanistan Address: 15th Street, Roundabout Wazir Akbar Khan, PO Box 334 thành phố: Kabul Phone: (93) (0) 700 102 000 (Tổng đài) Số fax: (93) (0) 700 102 250 (Sự quản lý) Trang mạng: http://ukinafghanistan.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/contact-us/ Email:...

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Vietnam Address: Toà nhà Trung tâm, 31 Hai Ba Trung Street, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: + (84) (4) 9360500/+ (84) (4) 9360550 / 46 Số fax: + (84) (4) 9360551 (cho Đại sứ quán nói chung) Trang mạng: http://www.uk-vietnam.org/ Email:...