Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Albania ở Brisbane, Châu Úc

ĐỊA CHỈ NHÀ: 60 Sirett St, Runcorn QLD 4113, Australia PHONE: (+61) 7 3219 5571 SỐ FAX: (+61) 7 3219 5571 E-MAIL: [email protected] WEBSITE: http://www.albanianconsulate.com/ Map of Albanian Consulate General in Brisbane, Australia Albanian...

Lãnh sự quán Anh tại Brisbane, Châu Úc

Anh Tổng Lãnh Sự Quán ở Brisbane, Australia Address: Cấp độ 26, Waterfront Nơi, 1 Eagle đường, Brisbane, Queensland City: Brisbane Phone: (61) (7) 3223 3206/7 Số fax: (61) (7) 3236 2576 E-mail: [email protected] Office Hours: Mon-Fri:...

Thái Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Brisbane, Australia Address:87 Annerley Road.South Brisbane. Queensland 4102, Australia City: Brisbane Phone: (+61) 7 3846 7771 Số fax: (+61) 7 3846 7772 Trang mạng: http://thaiconsulatesydney.org Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Đài Loan tại Brisbane, Châu Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa ở Brisbane, Australia Address: Cấp độ 34, ven sông Plaza, 71 Eagle đường, Brisbane, QLD 4000, Australia City: Brisbane Phone: 61-7-3229 5168 Số fax: 61-7-3229 8881 Trang mạng: http://www.taipeieco.org.au Email:...

Lãnh sự quán Thụy Sĩ ở Brisbane, Châu Úc

Consulate of Switzerland in Australia Address: 25 Buchanan đường, Banyo PO Box 350,Albion, Brisbane, Queensland City: Brisbane Phone: (61-7) 3621 8099 Số fax: (61-7) 3621 8088 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Brisbane, Châu Úc

Thụy Điển Thụy Điển Lãnh sự quán ở Brisbane, Australia Address: Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Brisbane,Cấp độ 8, 97 Creek đường, Brisbane QLD 4001, Australia City: Brisbane Phone: +61 (7) 3211 9976 Số fax: +61 (7) 3229 4588 E-mail: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Ba Lan tại Brisbane, Châu Úc

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Australia Address: 239 George St., GLD 4000, Brisbane City: Brisbane Phone: (00-61-7) 3398-5850 Số fax: (00-61-7) 3229-9482 E-mail: [email protected]

Philippines Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Philippines tại Brisbane, Australia Address: 126 Wickham đường, Thung lũng Fortitude, Queensland 4006 thành phố: Brisbane Phone: (61-7) 3252-8215 Số fax: (61-7) 3252-8240 Trang mạng: http://www.philembassy.org.au/passport/34.html Office...

Lãnh sự quán Peru tại Brisbane, Châu Úc

Lãnh sự quán Cộng hòa Peru ở Brisbane, Australia Address: Cấp độ 8. 400 queen Street. Brisbane QLD 4000 thành phố: Brisbane Phone: 0409487875 E-mail: [email protected] Details: lãnh sự: Ông Stefano Marrama

Lãnh sự quán Peru tại Brisbane, Châu Úc

Consulate of the Republic of Peru in Australia Address: Cấp độ 8, 400 queen Street, Brisbane Qld 4000 thành phố: Brisbane Phone: 0409487875 Số fax: (+61) 7 3881 2317 E-mail: [email protected] Office Hours: 9.00 là. – 1.00 p.m....

Đại sứ quán Peru tại Brisbane, Châu Úc

Đại sứ quán Peru tại Brisbane, Australia Address: 40 Brisbane Avenue, Barton ACT 2600 PO Box 106, Red Hill ACT 2603 thành phố: Brisbane Phone: (02) 6273 7351, 6273 7352 Số fax: (02) 6273 7354 Trang mạng: http://www.embaperu.org.au Email: [email protected] Office...

Papua New Guinea Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

Consulate of Papua New Guinea in Australia Address: Christie Trung tâm Cấp 11 / bộ 7/8, 320 Adelaide Street GPO Box 220, 4001 thành phố: Brisbane Phone: (+61-7) 32217915 Số fax: (+61-7) 32296084 E-mail: [email protected] Office Hours: Mr Paul Nerau...

Lãnh sự quán Na Uy ở Brisbane, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán Na Uy Hoàng gia ở Brisbane, Châu Úc ” Địa chỉ nhà: Cấp độ 10, Concorde Nhà, 217 George Street GPO Box 2086 , Brisbane QLD 4001, Australia City: Brisbane Phone: +61 7 3229 0492 Số fax: +61 7 3221 3065 Trang mạng: http://www.norway.org.au

Kiwi Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

New Zealand Consulate-General in Brisbane Address: bộ 2314, Cấp độ 23, Ống Networks Nhà, 127 Creek Street City: Brisbane Phone: +61-7-3218-2105 hoặc là 1300-446-669 Số fax: +61-7-3218-2779 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=18 Email:...

Lãnh sự quán Nepal ở Brisbane, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán danh dự Nepal ở Brisbane, Australia Address: Cấp độ 4, 269 Wickham đường, Thung Lũng Fortitude QLD 4006 thành phố: Brisbane Phone: 61-(07)-3257-0697 Trang mạng: http://nepalconsulate.com.au Email: [email protected] Office...

Lãnh Nauruan ở Brisbane, Châu Úc

Consulate General of the Republic of Nauru in Brisbane Australia Address: Cấp độ 3, 99 Creek đường,Brisbane 4000 Australia City: Brisbane Phone: (07) 3220 3040 Số fax: (07) 3220 3048 Trang mạng: http://www.naurugov.nr Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Mexico tại Brisbane, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Mexico ở Brisbane, Australia Address: 17 Mayneview đường,Milton QLD 4064 P.O. Cái hộp 1274. Kenmore, Qld. 4069 thành phố: Brisbane Phone: (07) 3217-6755 Số fax: (07) 3217-6199 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Lebanon ở Brisbane, Châu Úc

Honorary Consulate of Lebanon in Brisbane Address: bộ 1, 1Tầng, 146 Scotts Road, rung rinh, QLD 4076 thành phố: Brisbane Phone: + 61733754741 Số fax: + 61733755569

Lãnh sự quán Nhật Bản tại Brisbane, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Brisbane, Australia Address: Cấp độ 17, 12 Creek đường, Brisbane, Queensland 4000, Australia City: Brisbane Phone: 07 3221 5188 Số fax: 07 3229 0878 Trang mạng: http://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/ Email:...

Lãnh sự quán Ý tại Brisbane, Châu Úc

Lãnh sự quán Ý tại Brisbane, Australia Address: Cấp độ 8, 199 George Street – 4000 Brisbane City: Brisbane Phone: +61 7 3229 8944 Số fax: +61 7 3229 8643 Trang mạng: http://www.consbrisbane.esteri.it Email: [email protected] Office...