RSS Reset

Lãnh sự quán Canada tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Canada tại Dhaka, Bangladesh Address: Đường Liên Hợp Quốc, Baridhara, Dhaka 1212, Bangladesh City: Dhaka Phone: +88 (02) 988-7091/97 Số fax: +88 (02) 882-3043 Trang mạng: http://international.gc.ca/missions/bangladesh/ Email:...

Lãnh sự quán Brunei tại Dhaka, Bangladesh

Brunei Darussalam High Commission in Bangladesh Address: nhà số 26, số 6 đường, Baridhara, Dhaka 1212, Bangladesh City: Dhaka Phone: (8802) 8819552 / (8802) 8813304 Số fax: (8802) 8819551/9887921 E-mail: [email protected] Office Hours: Office...

Đại sứ quán Bhutan ở Dhaka, Bangladesh

Hoàng gia Bhutan Đại sứ quán ở thủ đô Dhaka, Bangladesh Address: nhà Không. 12, đường Không. 107,Gulshan-2, Dhaka 1212. Bangladesh City: Dhaka Phone: 880-2-8826863 / 8827160 Số fax: 880-2-8823939

Lãnh sự quán Bỉ tại Dhaka, Bangladesh

Lãnh sự quán danh dự của Bỉ ở Dhaka, Bangladesh Address: nhà ở # 24Một, Suite # 2A, Đường# 42, Gulshan-2, Dhaka – 1212 thành phố: Dhaka Phone: (8802) 9896990 Số fax: (8802) 9896985 Trang mạng: http://www.consubel.net Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Áo tại Dhaka, Bangladesh

Lãnh sự quán Áo tại Dhaka, Bangladesh Address: Safura Tháp, 5Tầng, 20 Ataturk Avenue Kemal, Dhaka – 1213, Bangladesh City: Dhaka Phone: (+880) (2) 989 43 29 (+880) (2) 986 17 07 (+880) (2) 986 17 08 Số fax: (+880) (2) 989 08 36 E-mail:...

Lãnh sự quán Úc tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Úc ở Dhaka, Bangladesh Address: 184 Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka 1212 , Bangladesh City: Dhaka Phone: 880 2 8813105 (nhiều dòng) Số fax: 880 2 881 1125 (Ủy ban cao) Trang mạng: http://www.bangladesh.embassy.gov.au/ Email:...

Đại sứ quán Afghanistan ở Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Afghanistan ở Dhaka, Bangladesh Address: nhà Không 10, số 9 đường, Baridhara, Culshan City: Dhaka Phone: (+880-2) 989 5994 Số fax: (+880-2) 988 4767 E-mail: [email protected] Office Hours: Giờ hành chính 09.30 – 13.00 /Mo-Thứ Sáu. Chi tiết:...