RSS Reset

Lãnh sự quán Nam Phi tại Salzburg, Áo

Lãnh sự quán danh dự Nam Phi tại Salzburg, Austria Address: Buchenweg 14,A-5061 Glasenbach City: Salzburg Phone: 43 660 523 3365 Số fax: 43 654 257 020 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Nam Phi tại Graz, Áo

Lãnh sự quán danh dự Nam Phi tại Graz, Austria Address: Villefortgasse 13 / II, A-8020 Graz City: Graz Phone: 09 43 316 32 548 Số fax: 09 43 316 32 548 E-mail: [email protected], [email protected] Details:...

Đại sứ quán Nam Phi tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Nam Phi tại Vienna, Austria Address: Sandgasse 33, 1190 Vienna City: Vienna Phone: + 43 1 320 6493 Số fax: + 43 1 328 3790 Trang mạng: http://www.dirco.gov.za/vienna/ Email: [email protected], [email protected],...

Lãnh sự quán Slovenia ở Innsbruck, Áo

Consulate of Slovenia in Austria Address: Zeughausgasse 7 6020 thành phố: Innsbruck Phone: +43-512-588-361 Số fax: +43-512-588-362

Lãnh sự quán Peru tại Salzburg, Áo

Lãnh sự quán cho Cộng hòa Salzburg, Austria Address: Ginzkeyplatz 10/2, 5033 thành phố: Salzburg Phone: (+43-662) 62484812 Số fax: (+43-662) 62484822 E-mail: [email protected] ; [email protected] Office Hours: Hẹn trước

Lãnh sự quán Peru tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán cho Cộng hòa Innsbruck, Austria Address: Palais Hauser Boznerplatz 4, 6020 thành phố: Innsbruck Phone: (+43-512) 284556 Số fax: (+43-512) 272881 E-mail: [email protected] Office Hours: Mon-Thu: 09.00 – 12.00

Lãnh sự quán Slovenia ở Graz, Áo

Consulate of Slovenia in Austria Address: Stempfergasse 3 8010 thành phố: Graz Phone: +43-316-807-6551 Số fax: +43-316-807-6539

Đại sứ quán Peru tại Vienna, Áo

Embassy of Peru in Austria Address: Gottfried Kellergasse 2/1, 1030 Vienna City: Vienna Phone: (+43-1) 7134377, 7154993 Số fax: (+43-1) 7127704, 713437722 Trang mạng: http://www.embaperuaustria.at Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Paraguay ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Paraguay ở Vienna, Austria Address: Đường Prinz Eugen 18/1/2/7, 1040 thành phố: Vienna Phone: (+43) (1) 505 4674 Số fax: (+43) (1) 941 9898 E-mail: [email protected] Office Hours: 09.00 – 13.00

Lãnh sự quán Slovenia ở Klagenfurt, Áo

Consulate of Slovenia in Austria Address: Radetzkystrabe 26 thành phố: Klagenfurt Phone: +43-463-54605 Số fax: +43-463-509-562 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Panama tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Panama tại Vienna, Austria Address: Elisabethstrasse, 4/5/4/10, 1030 thành phố: Vienna Phone: (+43-1) 5872347 Số fax: (+43-1) 5863080 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Palestine tại Vienna, Áo

Permanent Mission of Palestine in Austria Address: Josefsgasse5,A-1080 City: Vienna Phone: 431-4088202/3 Số fax: 431-4088119 E-mail: [email protected] / [email protected]

Lãnh sự quán Slovenia trong Wagrain, Áo

Consulate of Slovenia in Austria Address: Kirchboden 130 A-5602 City: Wagrain Phone: +43-6-41385750 Số fax: +43-6-413857520-1 Trang mạng: http://www.slokonsulat.at Email: [email protected]

Đại sứ quán Slovenia ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Slovenia ở Vienna, Austria Address: Nibelungengasse, 13 A-1010 Danube, Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+) 43 1 586 13 09 Số fax: (+) 43 1 586 12 65 E-mail: [email protected] Office Hours: Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu từ 9.00 and...

Slovak Lãnh sự quán tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Slovakia tại Innsbruck, Austria Address: Maria – Theresien – Strabe 38, 6020 thành phố: Innsbruck Phone: (43-512) 24444, 12 Số fax: (43-512) 24444, 44 E-mail: [email protected]

Slovak Lãnh sự quán tại Linz, Áo

Lãnh sự quán Slovakia tại Linz, Austria Address Karl-Wiser-Strabe 1 thành phố: Linz Phone: (43-664) 320 6524 Số fax: (43-732) 600 066

Slovak Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

Lãnh sự quán Slovakia tại Vienna, Austria Address: Biberstrabe 4 / 1. cổ phần, 1010 thành phố: Vienna Phone: (43-1) 407 3210, 22

Lãnh sự quán Pakistan ở Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Pakistan ở Innsbruck, Austria Address: Meinhardstrasse 9 Lên trên W9 / 1, A-6020 Innsbruck City: Innsbruck Phone: 0043-5212-200167 Số fax: 0043-5212-200130 Trang mạng: http://www.mofa.gov.pk/austria Email: [email protected],...

Đại sứ quán Slovakia tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Slovakia tại Vienna, Austria Address: Armbrustergasse 24, 1190 thành phố: Vienna Phone: (43-1) 318 9055, 200 Số fax: (43-1) 318 9055, 208 Trang mạng: http://www.mzv.sk/vieden Email: [email protected]

Lãnh sự quán Singapore tại Vienna, Áo

Tổng lãnh sự quán Singapore tại Vienna, Austria Address: Raiffeisen Ngân hàng Trung ương Áo AG, Tại công viên thành phố 9, A-1030, Wien City: Vienna Phone: (43 1) 71707 1250 Số fax: (43 1) 71707 1656 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 8:30...