RSS Reset

Đại sứ quán Australia tại Rangoon, Myanmar

Đại sứ quán Australia ở Miến Điện (Myanmar)   Địa chỉ nhà: 88 Strand Road, Rangoon (Yangon), Miến Điện (Myanmar) thành phố: Rangoon Phone: +95 1 251810, 251809, 246462, 246463 , Trường hợp khẩn cấp: +61 2 6261 3305 Số fax: +95 1 246159 Trang mạng: http://www.burma.embassy.gov.au/ Email:...