Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Úc ở Dhaka, Bangladesh Address: 184 Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka 1212 , Bangladesh City: Dhaka Phone: 880 2 8813105 (nhiều dòng) Số fax: 880 2 881 1125 (Ủy ban cao) Trang mạng: http://www.bangladesh.embassy.gov.au/ Email:...

Lãnh sự quán Úc tại Luanda, Angola

Lãnh sự quán Úc tại Luanda, Angola Address: đại lộ 1 Đại hội MPLA 29-31, Luanda, Angola City: Luanda Phone: 244 2 333 135 396363 Số fax: 244 2 396 358

Lãnh sự quán Úc tại Port Vila, Vanuatu

Cao Ủy Úc ở Port Vila, Vanuatu Address: Churchill Avenue Winston, port Vila, Vanuatu, Địa chỉ bưu điện: P O Box 111, Port Vila City: Port Vila Phone: +678 22 777 (24 giờ) Số fax: +678 23 948 Trang mạng: http://www.vanuatu.embassy.gov.au/ Email:...

Lãnh sự quán Úc tại Nuku'alofa, xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ

Cao Ủy Úc ở Nuku'alofa, Tonga Address: Salote đường, Nuku'alofa, Kingdom of Tonga City: Nuku’Alofa Phone: +676 23244 Số fax: +676 23243 Trang mạng: http://www.tonga.embassy.gov.au/ Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Úc tại Colombo, Sri Lanka

Cao Ủy Úc ở Colombo, Sri Lanka Address: Không. 21 Gregory Rd, Colombo 7, Sri Lanka City: Colombo Phone: +94-11- 246 3200 (Thắc mắc chung) Số fax: +94-11- 268 6453 (Quản trị) Trang mạng: http://www.srilanka.embassy.gov.au/ Email:...

Lãnh sự quán Úc tại Honiara, Quần đảo Solomon

Cao Ủy Úc ở Honiara, Solomon Islands Address: Cnr Hibiscus Ave & bùn Alley, Honiara, Solomon Islands City: Honiara Phone: +677 21 561 Số fax: +677 23 691 Trang mạng: http://www.solomonislands.embassy.gov.au/ Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Úc tại Apia, Samoa

Cao Ủy Úc ở Apia, Samoa Address: beach Road, Apia, Samoa, PO Box 704, Apia City: Apia Phone: (685) 23411 Số fax: (685) 23159 Trang mạng: http://www.samoa.embassy.gov.au/

Lãnh sự quán Úc tại Port Moresby, Papua New Guinea

Cao Ủy Úc, Papua New Guinea Address: LIMOSA đường (Waigani), Port Moresby NCD, Papua New Guinea Postal address: Locked Bag 129, Waigani NCD. thành phố: Port Moresby Phone: (675) 325 9333 (24 giờ) Số fax: (675) 325 9183 Trang mạng:...

Lãnh sự quán Úc tại El – Bireh, Palestine

Australian Representative to the Palestinian Authority Address: Xây dựng niềm tin., 7Tầng,, Đường Othman Bến Affan, Đường Othman Bến Affan, El Bireh City: các – Bireh Phone: +972 2 242 5301 Số fax: +972 2 242 8290 Trang mạng: http://www.ramallah.mission.gov.au/ Email:...

Lãnh sự quán Úc tại Noumea, New Caledonia

Úc Tổng Lãnh Sự Quán ở Noumea, New Caledonia Address: 7Tầng, xây dựng Foch, 19 Avenue du Marechal Foch, Noumea, New Caledonia City: Noumea Phone: +687 272 414 Số fax: +687 27 80 01 Trang mạng: http://www.australianconsulatenoumea.embassy.gov.au/ Email:...

Lãnh sự quán Úc tại Aiwo, Nauru

Cao Ủy Úc tại Aiwo, Republic of Nauru Address: Q45 & MQ45 NPC OE, Quận Aiwo, Republic of Nauru City: Aiwo Phone: +674 557 3380 Số fax: +674 557 3382 Trang mạng: http://www.nauru.embassy.gov.au/nuru/home.html

Lãnh sự quán Úc tại Ulaanbaatar, Mông Cổ

Lãnh sự quán Úc tại Ulaanbaatar, Mongolia Address: 1Tầng, Công ty Xây dựng EVT, 11thứ -tiểu, Hor # 7, Quận Sukhbaatar, Ulaanbaatar, Mongolia City: Ulaanbaatar Phone: di động: +976 9916 5764 Nhà: +976 11 353471 Số fax: +976...

Lãnh sự quán Úc tại Port Louis, Mauritius

Cao Ủy Úc ở Port Louis, Mauritius Address: 2Tầng thứ, Rogers Nhà, 5 Tổng thống John Kennedy đường, port Louis, Mauritius City: Port Louis Phone: 230 202 0160 Số fax: 230 208 8878 Trang mạng: http://www.mauritius.embassy.gov.au/ Email:...

Lãnh sự quán Úc tại Tạ’ Xbiex, Malta

Cao Ủy Úc ở Ta’ Xbiex, Malta Address: Tạ’ Xbiex Terrace, TA’ Xbiex, XBX 1034, Malta City: Tạ’ Xbiex Phone: +356 2133 8201 Số fax: +356 2134 4059 Trang mạng: http://www.malta.embassy.gov.au/ Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Úc tại Vilnius, nước Lithuania

Lãnh sự quán Úc tại Vilnius, Lithuania Address: 23 Vilnius St., LT-2001 Vilnius, Lithuania City: Vilnius Phone: +370 5 212 33 69 Số fax: +370 5 212 33 69 E-mail: [email protected] Details: This post is headed by an Honorary Consul....

Lãnh sự quán Úc tại Riga, Latvia

Lãnh sự quán Úc tại Riga, Latvia Address: Ông Janis Sala, đường Tomsnonia 33-1, LV-1013 Riga, Latvia City: Riga Phone: +37 (1) 6722 4251 Số fax: +37 (1) 6722 4249 E-mail: [email protected] Office Hours: Môn,Thứ Ba,Thur 11.oo-14.oo. Wed...

Lãnh sự quán Úc tại Tarawa, Kiribati

Cao Ủy Úc ở Tarawa, Kiribati Address: Bairiki, Tarawa, Kiribati City: Tarawa Phone: +686 21 184 +686 21 184 lãnh (sau nhiều giờ) Số fax: +686 21 904 Trang mạng: http://www.kiribati.embassy.gov.au/ Email: [email protected]

Lãnh sự quán Úc tại Suva, Fiji

Cao Ủy Úc ở Suva, Fiji Address: 37 Princes đường (Tamavua), Suva, Fiji, Địa chỉ bưu điện: PO Box 214, Suva City: Suva Phone: +679 338 2211 Số fax: +679 338 2065 Trang mạng: http://www.fiji.embassy.gov.au/ Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Úc tại Nicosia, Síp

Cao Ủy Úc ở Nicosia, Cyprus Address: 7Tầng, Khu A, Trung tâm kinh doanh Alpha, 27 Pindarou đường, 1060 Nicosia, Cyprus City: Nicosia Phone: 357 22676739 hoặc là 90 392 2277332 Số fax: 90 392 2285458 Trang mạng: http://www.cyprus.embassy.gov.au/ Office...

Lãnh sự quán Úc tại Bandar Seri Begawan, Brunei

Australian High Commission to Brunei Address: Cấp độ 6, DAR Takaful IBB Utama, Jalan Pemancha, Bandar Seri Begawan BS8711, Brunei Darussalam City: Bandar Seri Begawan Phone: +673 222 9435; + 673 223 7312 Số fax: +673 222 1652 Trang mạng: http://www.bruneidarussalam.embassy.gov.au/ Email:...