Facebook RSS Reset

Lãnh sự quán Việt Nam tại New South Wales, Châu Úc

Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Australia Address: bộ 205, Cấp độ 2, Trung tâm Edgecliff, 203-233 New South Head đường, Edgecliff, New South Wales 2027 thành phố: New South Wales Phone: (02) 9327 1912 / 9327 2539 Số fax: (02)...

ĐSQ Việt Nam tại Canberra, Châu Úc

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Australia Address: 6 Timbarra Crescent,O'Malley, ACT 2606, Australia City: Canberra Phone: 61-2-6286 6059, 6290 1556, 6290 1894, 6286 6267 Số fax: 61-2-6286 4534 Trang mạng: http://www.vietnamembassy.org.au/ Email:...

Lãnh sự quán Albania tại Adelaide, Châu Úc

ĐỊA CHỈ NHÀ: GPO Box 2465 ADELAIDE SA 5000 ĐIỆN THOẠI: (+61) 8 8204 0221 SỐ FAX: (+61) 8 8124 1439 E-MAIL: [email protected] Hours of Business: thứ hai – Thứ sáu: 9.00 là. – 5.00 giờ chiều. by appointment Albanian Consulate in Australia...

Lãnh sự quán Albania ở Brisbane, Châu Úc

ĐỊA CHỈ NHÀ: 60 Sirett St, Runcorn QLD 4113, Australia PHONE: (+61) 7 3219 5571 SỐ FAX: (+61) 7 3219 5571 E-MAIL: [email protected] WEBSITE: http://www.albanianconsulate.com/ Map of Albanian Consulate General in Brisbane, Australia Albanian...

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Canberra, Australia Address: Đại sứ quán Mỹ, Moonah Nơi, Yarralumla ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: (+61-2) 6214-5600 Số fax: (+61-2) 6214-5970 Trang mạng: http://canberra.usembassy.gov/ Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Anh tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Anh tại Perth, Australia Address: Cấp độ 26, Allendale Quảng trường, 77 Terrace St George, Perth, Australia City: Perth Phone: (61) (8) 9224 4700 Số fax: (61) (8) 9224 4719 E-mail: [email protected] Office Hours: Giờ hành chính: 9:30am...

Lãnh sự quán Anh tại Brisbane, Châu Úc

Anh Tổng Lãnh Sự Quán ở Brisbane, Australia Address: Cấp độ 26, Waterfront Nơi, 1 Eagle đường, Brisbane, Queensland City: Brisbane Phone: (61) (7) 3223 3206/7 Số fax: (61) (7) 3236 2576 E-mail: [email protected] Office Hours: Mon-Fri:...

Lãnh sự quán Anh tại Melbourne, Châu Úc

Anh Tổng Lãnh sự quán tại Melbourne, Australia Address: 17Tầng, 90 Collins Street, Melbourne 3000, Victoria, Australia City: Melbourne Phone: 03 9652 1600 Số fax: 03 9650 2990 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00...

Zimbabwe Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

High Commission of Zimbabwe in Australia Address: 11 Culgoa Circuit, O'Malley, ACT 2606, Canberra, Australia City: Canberra Phone: +263 4 852 471 Số fax: (02) 6286 2270 Trang mạng: http://www.zimbabwe.embassy.gov.au/hare/home.html Email:...

Đại sứ quán Zimbabwe tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Zimbabwe tại Canberra, Australia Address: 11 Culgoa Circuit, Canberra, Australia City: Canberra Phone: (+61-2) 62862700 / 62862251 / 62862281 Số fax: (+61-2) 62962280 / 62901680 / 62901748 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Venezuela tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivarian Venezuela tại Canberra, Australia Address: 7 Culgoa Circuit O'Malley, ACT 2606 Canberra, Australia City: Canberra Phone: (02) 6290 2967 / 6290 2968 Số fax: (02) 6290 2911 Trang mạng: http://www.venezuela-emb.org.au Email:...

Ni-Vanuatu Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Lãnh sự quán Vanuatu ở Sydney, Australia Address: 54 Eden đường, Arncliffe, New South Wales 2205, Australia City: Sydney Phone: (+61) 2 9597 4046 Số fax: +61-2-9597 2726 Giờ hành chính: 10.00 là. – 4.00 giờ chiều.

Lãnh sự quán Uruguay ở Hamilton, Châu Úc

Consulate of Uruguay in Australia Address: 140 Đơn vị 4 Liên kết Avenue South Eagle trại, 4007 Hamilton, Queensland City: Hamilton Phone: (+61-7) 8681421 Số fax: (+61-7) 2687241

Lãnh sự quán Uruguay tại Sydney, Châu Úc

Consulate of Uruguay in Australia Address: Cấp độ 32 Westpac Plaza Building 60 Margaret Street City: Sydney Phone: +61-2-9251 5544 Số fax: +61-2-9251 5455 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Uruguay tại Canberra, Châu Úc

Embassy of Uruguay in Australia Address: bộ 2 Tầng 4, Thương mại Nhà 24 Brisbane Avenue City: Canberra Phone: +61-2-6273 9100 Số fax: +61-2-6273 9099 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Mỹ tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sydney, Australia Address: la Mỹ. Tổng lanh sự quan, MLC Trung tâm Cấp 10, 19-29 Martin Place, Sydney, NSW 2000 thành phố: Sydney Phone: (+61) 2 9373 9200 Số fax: (+61) 2 9373 9125 Trang mạng: http://sydney.usconsulate.gov/sydney/about.html Email:...

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Perth, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Perth, Australia Address: 4Tầng, St. Tòa án George, 16 St. Georges Terrace, Perth, miền tây nước Úc 6000, Australia City: Perth Phone: (+61) 8 9202 1224 Số fax: (+61) 8 9231-9444 Trang mạng: http://perth.usconsulate.gov/perth/ Email:...

Hoa Kỳ Tòa lãnh sự Mỹ tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Melbourne, Australia Address: Cấp độ 6, 553 St Kilda Road PO Box 6722, Melbourne, Victoria 3004 thành phố: Melbourne Phone: (+61) 3 9526 5900 Số fax: (+61) 3 9510 4646 Trang mạng: http://melbourne.usconsulate.gov/melbourne/ Email:...

Lãnh sự quán Anh tại Canberra, Châu Úc

Cao uỷ Anh ở Canberra, Australia Address: Commonwealth Avenue, Yarralumla, Canberra , Australia City: Canberra Phone: (61) (2) 6270 6666 Số fax: (61) (2) 6273 3236 Trang mạng: http://ukinaustralia.fco.gov.uk/en/ Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Anh tại Sydney, Châu Úc

Anh Tổng Lãnh sự quán tại Sydney, Australia Address: gateway, Cấp Anh (16), 1 Macquarie Nơi, Sydney, NSW 2000, Australia City: Sydney Phone: (61) (2) 9247 7521 Số fax: (61) (2) 9252 0924 E-mail: [email protected] Office Hours: Monday...