Facebook RSS Reset

Lãnh sự quán Uruguay ở Yerevan, Armenia

Consulate of Uruguay in Armenia Address: Gukasian, 26/9 thành phố: Yerevan Phone: +374-10-53 49 10 Số fax: +374-10-53 49 30 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Yerevan, Armenia

la Mỹ. Đại sứ quán ở Yerevan, Armenia Address: 1 Avenue Mỹ, Yerevan 375082, Republic of Armenia City: Yerevan Phone: (+37410) 464-700 Số fax: (+37410) 464-742 Trang mạng: http://yerevan.usembassy.gov/ Email: [email protected], [email protected]

Đại sứ quán Anh tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Anh tại Yerevan, Armenia Address: Đại sứ quán Anh, 34 Baghramyan Avenue, Yerevan 375019, Armenia City: Yerevan Phone: (374) (10) 264 301 Số fax: (374) (10) 264 318 Trang mạng: http://ukinarmenia.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/contact-us/ Email:...

Ukraine Embassy in Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Ukraine tại Yerevan, Armenia Address:58 Erznkyana điền., Yerevan, 375033 Armenia City: Yerevan Phone: (8851) 586-856/562436 Số fax: (+374-10) 562436 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Turkmen ở Yerevan, Armenia

Embassy of Turkmenistan Address: khách sạn Razdan, Dzorapi đường 72, Yerevan, Armenia City: Yerevan Phone: (+374-10) 538823, 538356 E-mail: [email protected]

Thái Lãnh sự quán ở Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán Thái Lan tại Yerevan, Armenia Address: 8 Amirian đường, Yerevan, Armenia City: Yerevan Phone: (+374) 10 560410 Số fax: (+374) 10 544425 Trang mạng: http://www.thaiconsulate.am Email: [email protected] Office Hours: Working...

Đại sứ quán Syria tại Yerevan, Armenia

Embassy of the Syrian Arab Republic Address: 4, Marshall Bagramyan Ave, Yerevan City: Yerevan Phone: + 374 2 52-40-28 Số fax: + 374 2 52-40-58

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Yerevan Address: 34 Abovyan đường, bộ 7, Yerevan 375009, Armenia City: Yerevan Phone: + 374 (10) 56 96 98 Số fax: + 374 (10) 56 67 35 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 09.30...

Lãnh sự quán Slovenia ở Yerevan, Armenia

Consulate of Slovenia in Armenia Address: 25, M. str Saryan. app.15 PO Box 375002 thành phố: Yerevan Phone: +374-1-531500 Số fax: +374-1-531500

Đại sứ quán Rumani tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Romania tại Yerevan, Armenia Address: Str. Barbusse, Không.. 15, Cartierul Arabkir City: Yerevan Phone: (00) (374) (10) 275332 Số fax: (00) (374) (10) 227547 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Yerevan, Armenia

Embassy of Poland in Armenia Address: 44một, Hanrapetutyan Street City: Yerevan Phone: (+374-1) 542493, 542495 Số fax: (+374-1) 542498, 542496 Trang mạng: http://www.erewan.polemb.net Email: [email protected]

Lãnh Litva ở Yerevan, Armenia

Honorary Consul in Armenia Address: 22, K. Parpetsi str, 0002 Yerevan, Armenia City: Yerevan Phone: +374 10 531500 Số fax: +374 10 531500 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Lithuania ở Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Lithuania ở Yerevan, Armenia Address: 0037,Armenia. Babayan str. 2/13,Yerevan, Republic of Armenia City: Yerevan Phone: + 374 10 29 76 80 Số fax: + 374 10 29 76 81 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Lebanon ở Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Lebanon ở Yerevan, Armenia Address: 13-14 Tsoragyugh, P.O.Box. 375010 thành phố: Yerevan Phone: + 37410501303, + 37410501304, + 37410501305 Số fax: + 37410501301 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ý tại Gjumri, Armenia

Honorary Consulate of Italy in Armenia Address: Hanesoghlyan, 11 thành phố: Gjumri Phone: +374.9140.6782 Số fax: +374.10.545.697 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Ý tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Italia tại Yereven, Armenia Address: Viale Ý 5 thành phố: Yerevan Phone: 3741 542 335 Số fax: 3741 542 341 Trang mạng: http://www.ambjerevan.esteri.it Email: [email protected]

Đại sứ quán Iran tại Yerevan, Armenia

Embassy of Iran in Armenia Address: Không. 1, Budaghyan St., Komitas Ave., Yerevan, Armen City: Yerevan Website: http://www.iranembassy.am/ Email: [email protected]

Lãnh sự quán Indonesia tại Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán danh dự của Indonesia Cộng hòa ở Yerevan, Armenia Address: 37G, str Israelyan, Yerevan 375015, Republic of Armenia City: Yerevan Phone: (37-410) 528825 / (37-410) 565669 Số fax: (37-410) 566230 Trang mạng: http://www.riconsulate.am Email:...

Đại sứ quán Ấn Độ ở Yerevan, Armenia

Embassy of India in Armenia Address: 50/2 Dzorapi đường, Yerevan-37501 City: Yerevan Phone: 00-374-1-539173-5 Số fax: 00-374-1-533984 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Yerevan, Armenia

Cơ quan lãnh sự của Hy Lạp ở Yerevan, Armenia Address: 6, Demirchian Str. thành phố: Yerevan Phone: (003741) 538051, 530051, 531841 Số fax: (003741) 530049 Trang mạng: http://www.greekembassy.am Email: [email protected]