Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Canada tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Canada tại Luanda, Angola Address: 113 Rua Rei Katyavala C.P. 3360, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (+244 222) 448 371 Số fax: (+244-222) 449 494 E-mail: [email protected] Embassy of Canada in Angola runs an inclusive range...

Đại sứ quán Zimbabwe ở Luanda, Angola

Đại sứ quán Zimbabwe ở Luanda, Angola Address: Caixa bưu chính 428, xây dựng Secil, của. 5 tháng hai 42, 11D, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (+244) (222) 310 125/244-2-311584 Số fax: (+244) (222) 311 528 E-mail: [email protected] Office...

Đại sứ quán Zambia ở Luanda, Angola

Đại sứ quán Zambia ở Luanda, Angola Address: Đường phố Vua Katyavala 106-108, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (+244) (222) 331 145 Số fax: (+244) (222) 331241

Sahrawian, Đại sứ quán Sahraouian ở Luanda, Angola

Embassy of the Sahrawi Arab Democratic Republic Address: Caixa bưu chính 300, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (+244-222) 323788 Số fax: (+244-222) 323782 E-mail: [email protected]

ĐSQ Việt Nam tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Luanda, Angola Address: Đại sứ quán Việt Nam đường CdTe Nzaji 66/68, Alvalade – Luanda, Angola City: Luanda Phone: (00244) 222.391075 / 222.390684 Số fax: (00244) 222.390369 Trang mạng: http://www.vietnamembassy-angola.org/en Email:...

Lãnh sự quán Uruguay ở Luanda, Angola

Consulate of Uruguay in Angola Address: 71 Rua Salvador Allende City: Luanda Phone: +244-222-398 649 Số fax: +244-222-398 651 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Luanda, Angola

la Mỹ. Đại sứ quán tại thủ đô Luanda, Angola Address: Rua Houari Boumeddienne #32, C.P. 6468 thành phố: Luanda Phone: (244) 222-641-000, (244) 222-445-727, (244) 222-445-481 Số fax: (244) 222-641-232 Trang mạng: http://luanda.usembassy.gov/ Email: [email protected],...

Đại sứ quán Anh tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Anh tại Luanda, Angola Address: Đại sứ quán Anh, Rua Diogo Cao 4, Caixa bưu chính 1244, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (244) (222) 334582 Số fax: (244) (222) 333331 E-mail: [email protected] Office Hours: giờ: Môn &...

Ukraine Đại sứ quán tại thủ đô Luanda, Angola

Đại sứ quán Ukraine tại Luanda, Angola Address: Xã hội đường phố của Chúa Giêsu, nhà 35 thành phố: Luanda Phone: +244-2-337287 Số fax: +244-2-448467 E-mail: [email protected], [email protected]

Lãnh sự quán Tanzania ở Luanda, Angola

Consulate of Tanzania in Angola Address: Canon Rua Manuel das Neves 170 C.P. 1333 thành phố: Luanda Phone: +244-222-449105 Số fax: +244-222-449134 E-mail: [email protected] Office Hours: 9:00-2:30

Lãnh sự quán Thụy Sĩ ở Luanda, Angola

Consulate of Switzerland in Angola Address: Đường phố Tại Ấn Độ 3, Bairro Patrice Lumumba City: Luanda Phone: (+244-2) 442213 Số fax: (+244-2) 442934

Đại sứ quán Thụy Điển tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Thụy Điển tại Luanda, Angola Address: Đại sứ quán Thụy Điển, C.P. 1130, Luanda, Angola City: Luanda Phone: +244 222 44 07 06, +244 222 44 07 07 Số fax: +244 222 44 34 60, +244 222 44 34 76 Trang mạng: http://www.swedenabroad.com/luanda Email:...

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Luanda, Angola

Embassy of Spain in Angola Address: 4 tháng Hai, 95, 1., Phòng 9 đến 12 thành phố: Luanda Phone: +224-2-391166 / +224-2-391187 Số fax: +224-2-332884 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Nam Phi tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Nam Phi tại Luanda, Angola Address: Rua Kwamme Nkrumah, xây dựng Maianga, Tắt Maianga, Luanda City: Luanda Phone: + 2442 22 33 0593/ + 2442 22 33 4187/ + 2442 22 33 9126 Số fax: + 2442 22 39 8730 Trang mạng: http://www.sambangola.info/ Email:...

Đại sứ quán Serbia, Angola

Đại sứ quán Serbia ở Luanda, Angola Address: Rua Comandante Nzagi 25/27, Alvalade 3278 thành phố: Luanda Phone: +244-2-321421 /+244-2-320393 Số fax: +244-2-321724 E-mail: [email protected], [email protected]

Đại sứ quán Nga tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Luanda, Angola Address: Đại sứ quán Liên bang Nga, đường phố, H.Boumedienne, 170, Luanda, C.P. 3141, Republica de Angola City: Luanda Phone: +244 222 44-50-28 Số fax: +244 222 44-53-20 Trang mạng: http://www.russianembassy.net/iservice.nsf/ccea06d088878ecac32568aa00491b91/eb0ac68839b8ccedc32567f4003ba0e1!OpenDocument Email:...

Đại sứ quán Rumani tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Romania tại Luanda, Angola Address: Rua Ramalho Ortigao, Không. 30 Alvalade, Luanda City: Luanda Phone: (00) (244) (2) 321076 Số fax: (00) (244) (2) 321076 E-mail: [email protected] / [email protected]

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Benguela, Angola

Tổng lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Benguela, Angola Address: của. Fausto Frazao , 40, C.P. 1444 thành phố: Benguela Phone: (+244) (272) 232.462/ 230.224 Số fax: (+244) (272) 231.734 E-mail: [email protected] Office Hours: 08.30-12.30

Đại sứ quán Ba Lan tại Luanda, Angola

Embassy of Poland in Angola Address: Commander đường N'zaji 21/23 Alvalade City: Luanda Phone: +244.222.323.088 Số fax: +244.222.323.086 Trang mạng: http://www.luanda.polemb.net/ Email: [email protected]

Lãnh sự quán Philippines tại Luanda, Angola

Tổng lãnh sự quán Philippines tại Luanda, Angola Address: Queen Street Gings Trong. 190 thành phố: Luanda Phone: (+244) 222-326 075 Số fax: (+244) 222-320 331