RSS Reset

Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Manama, Bahrain

la Mỹ. Đại sứ quán tại Thủ đô Manama, Bahrain Address: Bldg 979, Đường 3119, Khối 331, Zinj Kingdom of Bahrain City: Manama Phone: (973)1724-2700 Số fax: (973)1727-0547 Trang mạng: http://bahrain.usembassy.gov/ Email: [email protected] Office Hours: U.S....

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nassau, Bahamas

la Mỹ. Đại sứ quán tại Nassau, Bahamas Address: Mỹ. đại sứ quán, P.O. Box N-8197, Nassau, Bahamas City: Nassau Phone: (242) 322-1181 Trang mạng: http://nassau.usembassy.gov/ Email: [email protected], [email protected] Office Hours: thứ hai –...

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baku, Azerbaijan

la Mỹ. Embassy in Baku, Azerbaijan Address: 83 Azadlyg Prospecti,AZ1007 City: Baku Phone: (+994 12) 4980-335 Số fax: (+994 12) 4656-671 Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 09:00là để 18:00PM.

Đại sứ quán Mỹ tại Vienna, Áo

la Mỹ. Đại sứ quán tại Vienna, Austria Address: la Mỹ. Tịch và Di trú (USCIS), Parkring 12a City: Vienna Phone: (+43-1) 31339-7580 hoặc là 7581 Số fax: (+43-1) 512 58 35 Trang mạng: http://www.usembassy.at/en/embassy/cons Email: [email protected],...

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Canberra, Australia Address: Đại sứ quán Mỹ, Moonah Nơi, Yarralumla ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: (+61-2) 6214-5600 Số fax: (+61-2) 6214-5970 Trang mạng: http://canberra.usembassy.gov/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Yerevan, Armenia

la Mỹ. Đại sứ quán ở Yerevan, Armenia Address: 1 Avenue Mỹ, Yerevan 375082, Republic of Armenia City: Yerevan Phone: (+37410) 464-700 Số fax: (+37410) 464-742 Trang mạng: http://yerevan.usembassy.gov/ Email: [email protected], [email protected]

Đại sứ quán Mỹ tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Buenos Aires, Argentina Address: Avda. Colombia 4300, (C1425GMN) Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: 54-11-5777-4533 Số fax: 54-11-5777-4240 Trang mạng: http://argentina.usembassy.gov/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Luanda, Angola

la Mỹ. Đại sứ quán tại thủ đô Luanda, Angola Address: Rua Houari Boumeddienne #32, C.P. 6468 thành phố: Luanda Phone: (244) 222-641-000, (244) 222-445-727, (244) 222-445-481 Số fax: (244) 222-641-232 Trang mạng: http://luanda.usembassy.gov/ Email: [email protected],...

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Algiers, Algeria Address: 05 Đường dẫn Cheikh Bachir Ibrahimi, 05 Đường dẫn Cheikh Bachir Ibrahimi El Biar 16030, Algeria City: Algiers Phone: 0770-08-2000 Số fax: 021-60-7335 Trang mạng: http://algiers.usembassy.gov Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tirana, Albania Address: 103 Elbasani đường, Tirana, Albania City: Tirana Phone: (+355) 4-247-285 Số fax: (+355) 4 232-222 Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:00 là-5:00 PM

Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan

la Mỹ. Đại sứ quán ở Kabul, Afghanistan Address: Các Masoud Đường Great, chấp thuận, Afghanistan City: Kabul Phone: (00 93) (0)700-10-8001 Số fax: (00 93) (0)700-108-564 hoặc là (0)202-300-546 Trang mạng: http://kabul.usembassy.gov Email: [email protected],...

Đại sứ quán Mỹ ở Belgrade, Afghanistan

la Mỹ. Đại sứ quán ở Serbia & Montenegro Address: Kneza Milosa 50, 11000 Belgrade City: Belgrade Phone: +381 11 361 9344 Số fax: +381 11 361 9344 Trang mạng: http://belgrade.usembassy.gov/ Email: [email protected] Office Hours: 8:30-17:00,...

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Viêng Chăn, Lào

la Mỹ. Đại sứ quán tại Vientiane, Laos Address: 19 Rue Bartholonie, Thất Đạm Đường, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: (856-21) 267000 Số fax: (856-21) 267190 Trang mạng: http://usembassy.state.gov

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Vietnam Address: Trung tâm Mỹ Tầng 1, Rose Garden Tower, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: 844-3850-5000 Số fax: 844-3850-5048 Trang mạng: http://vietnam.usembassy.gov/ Email: [email protected] Office...