Facebook RSS Reset

Đại sứ quán Algeria tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Algeria tại Canberra, Australia Address: 9 Terrigal Crescent, O'Malley ACT 2606 Địa chỉ bưu điện: P.O. Cái hộp 991 Civic Quảng trường, ACT 2608 thành phố: Canberra Phone: (+61) (02) 6286 7037 Số fax: (+61) (02) 6286 7037 Trang mạng: http://www.algeriaemb.org.au/ Email:...

Đại sứ quán Algeria tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Algeria tại Buenos Aires, Argentina Address: đường phố Montevideo, 1889 CP 1021 Buenos Aires City: Buenos Aires Phone: 54 4815 12 71, 54 4815 5969 Số fax: 54 4815 8837 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Harare, Zimbabwe

Đại sứ quán Algeria tại Harare, Zimbabwe Address: 8 Pascoe Avenue, Belgravia Harare City: Harare Phone: 00 263 4 79 17 73 00 263 4 79 17 91 Số fax: 00 263 4 70 11 25 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Sana'a, Yemen

Đại sứ quán Algeria tại Sana'a, Yemen Address: 67 Rue Amman City: Sana’a Phone: 967 1 20 63 50, 967 1 20 96 89 Số fax: 967 1 20 96 88 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Caracas, Venezuela

Đại sứ quán Algeria tại Caracas, Venezuela Address: 8 VA Ngang Với, 3Các Fifth Avenue, Azahar Altamira, Caracas 1060 thành phố: Caracas Phone: 58 212 26 39 771, 58 212 26 32 092 Số fax: 52 212 26 14 254

Đại sứ quán Algeria tại Kampala, Uganda

Đại sứ quán Algeria tại Kampala, Uganda Address: Pmpt 14 Cây keo, Avenue Kololo City: Kampala Phone: 256 41 232 689, 256 41 232 918 Số fax: 256 41 341 015 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Tunis, Tunisia

Đại sứ quán Algeria tại Tunis, Tunisia Address: 136 Avenue de la Liberte City: Tunis Phone: 216 71 783 166, 216 71 789 038, 216 71 790 723 Số fax: 216 71 280 918, 216 71 788 804 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria ở Dar Es Salaam, Tanzania

Đại sứ quán Algeria tại Dar es Salaam, Tanzania Address: 34 Ali Hassan Mwinyi đường, P.O. CÁI HỘP 2963 thành phố: Dar es Salaam Phone: 255 51 2117619 Số fax: 255 51 2117620 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Dakar, Senegal

Đại sứ quán Algeria tại Dakar, Senegal Address: 05 Rue Mermos, Plateau Dakar City: Dakar Phone: 221 849 57 00, 221 538 64 71 Số fax: 221 849 57 01 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Kuwait City, Rwanda

Đại sứ quán Algeria tại Kuwait City, Kuwait Address: Khaldiya Khối 02, Jeddah 21 Biệt thự 13 thành phố: Kuwait City Phone: 965 48 20 791, 965 48 30 938 Số fax: 965 48 20 853 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Lisbon, Bồ Đào Nha

Đại sứ quán Algeria tại Lisbon, Portugal Address: Đường Duarte Pereira, Không 58, Restelo – 1400-140 Lisboa City: Lisbon Phone: 351 21 304 15 20 Số fax: 351 21 301 03 93 Trang mạng: http://www.emb-argelia.pt Email: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Lima, Peru

Đại sứ quán Algeria tại Lima, Peru Address: Calle Miguel De Cervantes, N- 504/510 thành phố: Lima Phone: 551 962 995 54 Số fax: 511 421 75 80

Đại sứ quán Algeria tại Niamey, Niger

Đại sứ quán Algeria tại Niamey, Niger Address: đường Đại sứ quán, BP 142 Niamey City: Niamey Phone: 227 72 35 83, 227 72 42 47 Số fax: 227 72 35 93 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Windhoek, Namibia

Đại sứ quán Algeria tại Windhoek, Namibia Address: 24 Mugabe Avenue Robert, HỘP THƯ 3079 thành phố: Windhoek Phone: 264 61 22 15 07 Số fax: 264 61 23 63 76 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Maputo, Mozambique

Đại sứ quán Algeria tại Maputo, Mozambique Address: Rue de dập, 121-125 BP 1709 Maputo City: Maputo Phone: 258 1 49 20 70, 258 1 49 22 03 Số fax: 258 1 49 05 82, 258 1 49 50 67 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Rabat, Morocco

Đại sứ quán Algeria tại Rabat, Morocco Address: 46-48 Rue Tarek Ibn ZAD, BP : 448 Rabat City: Rabat Phone: +212 537 762 237 Số fax: + 212 537 661 574 E-mail: [email protected] Embassy of Algeria in Morocco runs an inclusive range of consular...

Đại sứ quán Algeria tại Mexico City, Mexico

Embassy of Algeria in Mexico Address: Sierra Madre 540 Lomas de, Chapultepec ở Mexico, DF CP 11000 thành phố: Mexico City Phone: 52 55 55 20 69 50, 52 55 55 20 86 56 Số fax: 52 55 55 40 75 79 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Nouakchott, Mauritania

Đại sứ quán Algeria tại Nouakchott, Mauritania Address: Ilot một Tevragh Zeina, BP 625 thành phố: Nouakchott Phone: 222 525 35 69, 222 525 40 07 Số fax: 222 525 47 77, 222 529 62 12 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Bamako, Mali

Đại sứ quán Algeria tại Bamako, Mali Address: BP NO: 02 Daoudabougou City: Bamako Phone: 223 220 18 83, 223 220 45 72, 223 220 51 76 Số fax: 223 222 93 74 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại Antananarivo, Madagascar

Đại sứ quán Algeria tại Antananarivo, Madagascar Address: Rue sư Pere, Callet Behoririka City: Antananarivo Phone: 261 20 222 2864, 261 20 222 2155 Số fax: 261 20 22 622