Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Uzbekistan ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Uzbekistan ở Kabul, Afghanistan Address: EP Kabul, Tướng Akbar Khan, 13th Street, 3hàng thứ, nhà ở 14 thành phố: Kabul Phone: +93-20-2300124 Số fax: +93.20.230.0124

Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan

la Mỹ. Đại sứ quán ở Kabul, Afghanistan Address: Các Masoud Đường Great, chấp thuận, Afghanistan City: Kabul Phone: (00 93) (0)700-10-8001 Số fax: (00 93) (0)700-108-564 hoặc là (0)202-300-546 Trang mạng: http://kabul.usembassy.gov Email: [email protected],...

Đại sứ quán Mỹ ở Belgrade, Afghanistan

la Mỹ. Đại sứ quán ở Serbia & Montenegro Address: Kneza Milosa 50, 11000 Belgrade City: Belgrade Phone: +381 11 361 9344 Số fax: +381 11 361 9344 Trang mạng: http://belgrade.usembassy.gov/ Email: [email protected] Office Hours: 8:30-17:00,...

Đại sứ quán Anh ở Kabul, Afghanistan

British Embassy in Kabul Afghanistan Address: 15th Street, Roundabout Wazir Akbar Khan, PO Box 334 thành phố: Kabul Phone: (93) (0) 700 102 000 (Tổng đài) Số fax: (93) (0) 700 102 250 (Sự quản lý) Trang mạng: http://ukinafghanistan.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/contact-us/ Email:...

Ukraine Lãnh sự quán ở Thành phố Auckland, Afghanistan

Lãnh sự quán Ukraine, Auckland Address: 48 Ayton ổ, Glenfield City: Auckland Phone: (09) 443 7970, (09) 401 9493 hoặc là 027 4416052 Số fax: (09) 443 7976, (09) 401 9493 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Turkmen ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Turkmenistan ở Kabul, Afghanistan Address: nhà ở 280, đường phố 13, đường nhỏ 3, Wazir Akbar Khan, Kabul City: Kabul Phone: 93 (0) 20 230 0541

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Kabul, Afghanistan

Embassy of Turkey in Afghanistan Address: Shah Mahmoud Ghazi Khan Street No.134 City: Kabul Phone: +873-1740372

Đại sứ quán Tajikistan ở Kabul, Afghanistan

Embassy of Tajikistan in Afghanistan Address: đường phố tướng Akbarkhon 10, bằng phẳng 3 thành phố: Kabul Phone: +93-20230-0392 Số fax: +93-210-1080 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Madrid, Afghanistan

Văn phòng Hợp tác Thụy Sĩ SDC ở Kabul, Afghanistan.   Địa chỉ nhà: đường phố 13, Lề đường 3 nhà ở, 486 Wazir Akbar Khan Kabul City: Madrid Phone: 0093 202 301 565 Số fax: 0093 202 302 299 E-mail: [email protected] Office Hours: 9:00-13:00, Monday to...

Đại sứ quán Thụy Điển tại Belgrad, Afghanistan

Đại sứ quán Thụy Điển, Belgrad Address: Ledi Pedzet 2, Dedinje, 11040 Belgrade, Serbia and Montenegro City: Belgrad Phone: +381 (11) 20 69 200 Số fax: +381 (11) 20 69 250 Trang mạng: http://www.swedenabroad.com/belgrad Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Thụy Điển ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Thụy Điển ở Kabul, Afghanistan Address: Phần Phát triển Hợp tác, nhà ở 70, đường nhỏ 1, đường phố 15, Wazir Akbar Khan, chấp thuận, Afghanistan City: Kabul Phone: +93 (0)20 210 49 12 Số fax: +93 (0)20 210 49 12 E-mail: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Karachi, Afghanistan

Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Karachi, Pakistan Address: A-12, Khối 6, Gushan-e-Iqbal, 75300 thành phố: Karachi Phone: +92-21-4981208 Số fax: +92-21-4981208 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Islamabab, Afghanistan

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Islamabab, Afghanistan Address: đường phố 6, Ramna 5. -Ngoại giao Enclave tôi, PO Box 1144 thành phố: Islamabab Phone: (+93-20)-2279480 / 2279481 / 2279482/+92-51-2279484 Số fax: +93-2279489 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Hàn Quốc ở Kabul, Afghanistan

Embassy of the Republic of Korea to the Islamic Republic of Afghanistan Address: Wazir Akbar Khan, đường số. 10, nhà Không. 34 thành phố: Kabul Phone: +93-20-210-2481 Số fax: – 93-20-210-2725 Trang mạng: http://afg.mofat.go.kr/eng/as/afg/mission/greetings/index.jsp Email:...

Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan Address: Dar-ul-Aman đường, Ayub Khan Mena, chấp thuận, Islamic Republic of Afghanistan City: Kabul Phone: +93 20 250-01-77; +93 20 250-02-55 Số fax: +873 762-743-497 tấn 334-49-59;93 20 250-0044 Trang mạng: http://www.russianembassy.net/iservice.nsf/ Email:...

Lãnh sự quán Ba Lan tại Grodno, Afghanistan

Consulate General of the Republic of Poland in Grodno Address: Grodno, các. Budionnego 48A, republika mobilco[, Belarus 230023 thành phố: Grodno Phone: +375 152 751590, 751595, 751650 24 Số fax: +375 333117770 Trang mạng: http://www.grodnokg.polemb.net Email:...

Đại sứ quán Ba Lan tại Kabul, Afghanistan

Polish Embassy in the Islamic Republic of Afghanistan Address: Maghzan đường, Kharte Seh, Kabul City: Kabul Phone: +93 796 554 372 Số fax: +35542233364 Trang mạng: http://www.kabul.polemb.net Email: [email protected] [email protected]

Đại sứ quán Peru tại Madrid, Afghanistan

Đại sứ quán Peru tại Madrid, Spain Address: C / Principe de Vergara Không. 36 5các. derecha, 28001 Madrid City: Madrid Phone: (34-) 914314242 Trang mạng: http://www.europanas.com/index.htm

Lãnh sự quán Pakistan ở Mazar-i-Sharif, Afghanistan

Lãnh sự quán Pakistan ở Mazar-i-Sharif, Afghanistan Address: Baba Yadgar, Qamar nhạc, Gắn liền với Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố: Mazar Sharif Phone: 008821689851074

lãnh sự quán Pakistan ở Kandahar, Afghanistan

Lãnh sự quán Pakistan ở Kandhar, Afghanistan Address: Cầu Noorzo Shah, Ansari Mena, Kandhar City: Kandhar Phone: (+92-81) 837715, 822443 via Pakistan Fax: (+92-81) 820066