Facebook RSS Reset

Đại sứ quán Afghanistan tại Tashkent, Uzbekistan

Đại sứ quán Afghanistan tại Tashkent, Uzbekistan Address: các. Gogol, nhà ở 73, Tashkent 700047, Uzbekistan City: Tashkent Phone: (00) (998) (71) 2348458 Số fax: (00) (998) (71) 2348465 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Afghanistan tại Washington DC, Hoa Kỳ

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan tại Washington, United States Address: 2341 Wyoming Avenue, NW, Washington, DC. 20008, United States City: Washington, DC. Điện thoại: 202.483.6410 Số fax: 202.483.6488 Trang mạng: http://www.embassyofafghanistan.org/ Email:...

Đại sứ quán Afghanistan tại London, Vương quốc Anh

Đại sứ quán Afghanistan tại London, United Kingdom Address: 31 Princes Gate, London SW7 1QQ, United Kingdom City: London Phone: +44- (020) 75898891 Số fax: +44- (020) 7581 3452 Trang mạng: http://www.afghanistanembassy.org.uk Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Afghanistan ở Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan ở Abu Dhabi, United Arab Emirates Address: P.O. Cái hộp 5687, Khalidiya Abu Dhabi, UAE City: Abu Dhabi Phone: (+971-2) 6655560 Số fax: (+971-2) 6655576 E-mail: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Afghanistan tại Kiev, Ukraina

Đại sứ quán Afghanistan tại Kiev, Ukraine Address: Chervonozoryany Ave.42, 01037 Kiev, Ukraine City: Kiev Phone: (00) (380) (44) 2458104 Số fax: (00) (380) (44) 2458104 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Afghanistan tại Ashgabat, Turkmenistan

Đại sứ quán Afghanistan tại Ashgabat, Turkmenistan Address: 14 chữ tượng hình đường, Ashgabat 744000, Turkmenistan City: Ashgabat Phone: (00) (993) (12) 395821 Số fax: (00) (993) (12) 395820

Đại sứ quán Afghanistan tại Ankara, gà tây

Đại sứ quán Afghanistan tại Ankara, Turkey Address: Jinnah Avenue, Không. 88 Cankaya, Ankara, Turkey City: Ankara Phone: (00) (90) (312) 4422523 Số fax: (00) (90) (312) 4426256

Đại sứ quán Afghanistan tại Damascus, Syria

Đại sứ quán Afghanistan tại Damascus, Syria Address: Albizm đường, Mohammad Amin Abdurabuh Building, 2Tầng thứ, Damascus, Syria City: Damascus Phone: (00) (963) (11) 6112910 Số fax: (00) (963) (11) 6133595 Chi tiết: phái viên không thường trú để: Jordan,...

Đại sứ quán Afghanistan tại Khartoum, Sudan

Đại sứ quán Afghanistan tại Khartoum, Sudan Address: Madinatol Riyadh, Shareol Moshtal Quảng trường 10, nhà Không. 81, Khartoum, Sudan City: Khartoum Phone: (00) (249) (11) 221852 hoặc là 221827 Số fax: (00) (249) (11) 222059 E-mail: [email protected] Details:...

Đại sứ quán Afghanistan ở Madrid, Tây Ban Nha

Đại sứ quán Afghanistan ở Madrid, Spain Address: Callc Umbria Không. 8, Madrid 28043, Spain City: Madrid Phone: (+34) 91 7218581 Số fax: (+34) 91 7216832 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Afghanistan tại Seoul, Nam Triều Tiên

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan tại Seoul – The Republic of Korea Address: 27-2, Hannam-Dong, Youngsan-Gu,, 140-210 thành phố: Seoul Phone: (+82-2) 793-3535 Số fax: (+82-2) 795-2662 Trang mạng: http://www.afghanistanembassy.or.kr Email:...

Đại sứ quán Afghanistan tại Riyadh, Ả Rập Xê-út

Đại sứ quán Afghanistan tại Riyadh, Saudi Arabia Address: P.O.Box 93337, Riyadh 11673, Saudi Arabia City: Riyadh Phone: (00) (966) (1) 4803459 Số fax: (00) (966) (1) 4803451 E-mail: [email protected] Details: phái viên không thường trú để: Yemen

Đại sứ quán Afghanistan tại Moscow, Nga

Đại sứ quán Afghanistan tại Moscow, Russia Address: Sverchkov mỗi 3/2, Moscow, 121069, Russia City: Moscow Phone: (+ 7-095) 923 9419 Số fax: (+7-095) 924 0478 hoặc là 921 9563 E-mail: [email protected] Details: phái viên không thường trú để: Moldova,...

Đại sứ quán Afghanistan tại Doha, Qatar

Đại sứ quán Afghanistan tại Doha, Qatar City: Doha Phone: (+974-4) 930821-2 (+974) 4932319 Số fax: (+974-4) 930819 (+974) 4932330 E-mail: [email protected] Details: phái viên không thường trú để: Bahrain

Đại sứ quán Afghanistan tại Warsaw, Ba Lan

Đại sứ quán Afghanistan tại Warsaw, Poland Address: 1, Goplanska đường, Warsaw, 02-954 Poland City: Warsaw Phone: (+48-22) 88 55 410 Số fax: (+48 22) 88 56500 Trang mạng: http://www.afghanembassy.com.pl Email: [email protected] Details:...

Đại sứ quán Afghanistan tại Islamabad, Pakistan

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan ở Islamabad, Pakistan Address: nhà Không. 8, đường phố 90, G-6/3, Islamabad, Pakistan City: Islamabad Phone: (+92-51) 282 4505/6 Số fax: (+92-51) 282 4504 Trang mạng: http://islamabad.mfa.gov.af Email:...

Đại sứ quán Afghanistan tại Muscat, Oman

Đại sứ quán Afghanistan tại Muscat, Oman Address: TBA City: Muscat Phone: (+96) 824698791 Số fax: (+96) 824697848

Đại sứ quán Afghanistan tại Oslo, Na Uy

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan ở Oslo, Norway Address: cổng Kronprinsens 17, KHÔNG – 0244 Oslo, Norway City: Oslo Phone: +47 23 23 92 20 Số fax: +47 22 83 84 11 Trang mạng: http://www.afghanistanembassy.no Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Afghanistan ở The Hague, nước Hà Lan

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan ở The Hague, Netherlands Address: Đường phố xung quanh 2B, 2517 AJ Den Haag, The Netherlands City: The Hague Phone: 00 31 (0) 70 42 78 771 Số fax: 00 31 (0) 70 42 72 540 Trang mạng: http://www.afghanistanembassy.nl Email:...

Đại sứ quán Afghanistan tại Kuala Lumpur, Malaysia

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan tại Kuala Lumpur, Malaysia Address: 2Tầng thứ, Wisma Trung Quốc Phòng, 258 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia City: Kuala Lumpur Phone: 603-4256 9400 603-4253 4707 Số fax: +603-42566400 Trang mạng:...