RSS Reset

Đại sứ quán Syria tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán nước Cộng hòa Ả Rập Syria

 

Địa chỉ nhà: 4, Marshall Bagramyan Ave, Yerevan

thành phố: Yerevan

Điện thoại: + 374 2 52-40-28

Số fax: + 374 2 52-40-58

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment