RSS Reset

Đại sứ quán Syria tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Ả Rập Syria tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 41 Culgoa Circuit O'Malley. hành động 2606 Canberra, Châu Úc.

thành phố: Canberra

Điện thoại: (61) 2 6218 5200

Số fax: (61) 2 6218 5250

Trang mạng: http://syrianembassy.org.au/syr/english/index.php?page = loại&category_id = 41

E-mail: [email protected], [email protected]

Giờ hành chính: Giờ làm việc : 9 là. – 3 giờ chiều. Thứ Hai đến thứ Sáu

Chi tiết: Đại sứ quán đã được cập nhật lệ phí thị thực cho người mang hộ chiếu Úc được /100/ đô la Úc cho các mục duy nhất và nhiều, và /105/ đô la Úc cho người mang hộ chiếu New Zealand

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment