RSS Reset

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Albania

Địa chỉ nhà: Elbasan Ruga 81

thành phố: Tirana

Điện thoại: (+355-4) 234888

Số fax: (+355-4) 234890, 234889

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment