RSS Reset

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Úc

Địa chỉ nhà: 7 Melbourne Avenue, Forrest ACT 2603 Châu Úc

thành phố: Canberra

Điện thoại: (61-2) 6162 8400

Số fax: (61-2) 6273 3428

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ năm 09:00-12:00 / 14:00-16:00 Thứ sáu 09:00-11:30 Bảy và Chủ Nhật đóng

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment