RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ (Sydney)

Địa chỉ nhà: 101 Grafton Street, Tháp 2, Cấp độ 23, Bondi Junction NSW 2022 Úc HOẶC

PO Box 282 Bondi Junction NSW 1355 Châu Úc

thành phố: Sydney

Điện thoại: (+61-2) 83834000

Số fax: (+61-2) 93691334

Trang mạng: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/ocea/vaus/cgsyd.html

E-mail: [email protected]

Chi tiết: Giờ thăm viếng thứ hai đến Thứ Sáu: 09:00-13:00 Bảy và Chủ Nhật đóng Thời gian làm việc Thứ Hai-Thứ Năm: 07:30-16:30 Thứ sáu: 07:30-14:00 Bảy và Chủ Nhật đóng

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment