RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Úc

Địa chỉ nhà: 7 Melbourne Avenue, Forrest ACT 2603 Châu Úc

thành phố: Melbourne

Điện thoại: (61-3) 9825 4000

Số fax: +61 2 6273 3428

Trang mạng: http://www.eda.admin.ch/australia

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thời gian làm việc Thứ Hai-Thứ Năm 09:00-12:00 / 14:00-16:00 Thứ sáu 09:00-11:30 Bảy và Chủ Nhật đóng

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment