Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Manama, Bahrain

Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Bahrain

Địa chỉ nhà: Complex Bahrain Thương mại, (Sheraton Tháp), Văn phòng Không. 51, Xây dựng Không. 3, đường Không. 365, diện tích Không. 316

thành phố: Manama

Điện thoại: (+973-17) 531166

Số fax: (+973-17) 531158

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment