RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Sĩ ở Brisbane, Châu Úc

Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Úc

 

Địa chỉ nhà: 25 Buchanan đường, phòng tắm

PO Box 350, Albion, Brisbane, Queensland

thành phố: Brisbane

Điện thoại: (61-7) 3621 8099

Số fax: (61-7) 3621 8088

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment