RSS Reset

Đại sứ quán Thụy Điển tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Thụy Điển tại Luanda, Angola

 
Địa chỉ nhà: Đại sứ quán Thụy Điển, C.P. 1130, Luanda, Angola

thành phố: Luanda

Điện thoại: +244 222 44 07 06, +244 222 44 07 07

Số fax: +244 222 44 34 60, +244 222 44 34 76

Trang mạng: http://www.swedenabroad.com/luanda

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ tư 9 là. đến 12 buổi trưa, 2 đến 4 chiều, Thứ sáu 9 là. đến 12 buổi trưa

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment