RSS Reset

Đại sứ quán Thụy Điển tại Alger, Algeria

Đại sứ quán Thụy Điển, Alger, Algeria

Địa chỉ nhà: Rue Olof Palme, Hydra-Alger, Algeria

thành phố: Alger

Điện thoại: +213 (21) 54 83 33

Số fax: +213 (21) 54 83 34

E-mail: ambassaden.[email protected]

Giờ hành chính: Chủ Nhật-Mondagy, Thứ tư thứ năm 09.30 là. đến 11.00 là.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment