RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Điển ở San Miguel De Tucuman, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, San Miguel de Tucuman

Địa chỉ nhà: Avenida Islas Malvinas, tuyến đường tỉnh 302, km 11, 4184 Colombres, dep. Cruz Alta Tucuman, Argentina

thành phố: San Miguel de Tucuman

Điện thoại: +54 (381) 450 90 00

Số fax: +54 (381) 450 90 01

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ tư 2 đến 5.15 giờ chiều.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment