RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Salzburg, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Salzburg

Địa chỉ nhà:? Alpenstrasse 102-104 (ÖAMTC-Haus), 5020 Salzburg, Áo

thành phố: Salzburg

Điện thoại: +43 (0)662 639 99 131

Số fax: +43 (0)662 639 99 45

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 10 là. đến 12 buổi trưa

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment