RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Perth

Địa chỉ nhà: 23 Walters ổ, người chăn trâu, Perth WA 6842, Châu Úc

thành phố: Perth

Điện thoại: +61 (8) 9204 0900

Số fax: +61 (8) 9244 3723

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 10 là. đến 12 buổi trưa, 2 đến 4 giờ chiều. giờ điện thoại thứ hai đến Thứ Sáu 10 là. đến 12 buổi trưa

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment