RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Melbourne

Địa chỉ nhà: 21 St Georges đường, Toorak VIC 3142, Melbourne, Châu Úc

thành phố: Melbourne

Điện thoại: +61 (3) 9827 4224

Số fax: +61 (3) 9827 4228

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 12 trưa đến 3 giờ chiều.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment